This gallery contains 43 photos.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?jfwid=-a0zwt9kpb

  • Ikimokyklinio amžiaus vaikams, izoliacija netaikoma, izoliuojasi tik vaikas, kuriam patvirtintas Covid-19, kiti lanko įstaigą, tik izoliuojasi darbuotojai (kuriems netaikomos izoliavimosi išimtys).

Rugsėjo 1-osios šventės vyks individualiai, grupėse. Jose dalyvaus tik vaikai ir mokytojai (be tėvų).

Rugsėjo 1 d. vaikai atvedami iki 9.00 val. (kitu atveju susisiekti su grupės mokytoja).

Saugokime save ir kitus

Nuo birželio 21 d. kačiukų, kiškučių ir pelėdžiukų (nuo liepos 1 d.) grupėse yra vykdomas miegamųjų patalpų remontas. Keičiama grindų danga. Dėl šios priežasties grupės nedirba, tad dėl to kyla nepatogumų, prašome kantrybės ir supratimo.
Grupių vaikai pagal amžių iškelti į kitas grupes.

1 2 3 11