Boružėlių grupės auklėtinė Alicija Skaržauskaitė iniciatyvių tėvų dėka atskleidė meninę kompetenciją, kuo tėvai ir įstaiga didžiuojasi.