Taikeme STEAM metodikos gamtamokslinės srities elementus – pripylėme vandens indelius ir išnešėme į lauką. Patikrinome – “gavosi” ledas.