Naujienos

1 2 3 11

Tarptautinė įstaigos projekto konferencija

Pranešimus apie geriausius vaikų rezultatus parengė lopšelio – darželio „Vėrinėlis” direktorė Zita Ona Jurgelevičienė, mokytojai: Rūta Aleknavičiūtė, Stanislava Lukienė ir Aušra Balsevičienė.
2021 11 25 d. vyko tarptautinė nuotolinė konferencija

„Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi komandoje“, pagal tarptautinį e Twinning projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“/“World Universities to Schools“, kuris yra pelnęs 8 kokybės ženklelius, tapęs Europos kalbų ženklo 2020 laureatu. Projekto filmas demonstruotas Briuselio Europos kalboms skirtos konferencijos metu. Projekto metu surengta per 300 įvairių renginių: atvirų pamokų, susitikimų, popiečių, metodinių renginių, renginių įstaigose ir su Kauno rajono Švietimo centru, Kauno Švietimo Inovacijų Centru. Projekto aktualijos ne kartą aprašytos Švietimo naujienose, įstaigų tinklalapiuose, surengtos 6 tarptautinės konferencijos. Projekto partneriai – per 50 įstaigų – ikimokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, meno, įtraukaus ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų.

2021 11 25 konferencijos dalyvius pasveikino VDU prorektorė komunikacijai Doc. Vilma Bijeikienė, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas, projekto koordinatorės ir konferencijos organizatorės LSU dokt. Kristina Grigaitė- Bliūmienė ir dr.Asta Tamušauskaitė.

Konferencijoje pranešimus skaitė darželių, progimnazijų ir gimnazijų mokytojai, projekto „MAKE IT HAPPEN: ONOF“ (vykdomo su Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija) partnerė Meryem Haciman iš Turkijos (projekto mokytojų vardu).

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos vardu pranešimus skaitė anglų k. vyr. mokytoja Aušra Laurynaitienė. E-knygai pranešimą parengė istorijos vyr.mokytoja Jurgita Sipavičienė.
Konferenciją pagerbė VDU ir VU tarptautinių studijų studentai iš Kinijos, Azerbaidžano, Nepalo, Malaizijos, Kipro, Serbijos ir Maroko.

Akademinės bendruomenės vardu apie įtraukųjį ugdymą pranešimus skaitė Dr. A.Tamušauskaitė, Kauno l/d “Linelis“ direktorė. Įtraukiojo ugdymo įgalinimas ikimokyklinėje /priešmokyklinėje įstaigoje per projektinę veiklą; Dr. T. R. Smith, VDU UKI lektorė, JAV. “Komandų, kalbančių įvairiomis kalbomis, sudarymas siekiant motyvuoti besimokančius daugiakalbėje auditorijoje” (pranešimas anglų k.). Dr. T.Ringailienė. VDU UKI direktorė. “Tarpkultūrinių ir daugiakalbystės įgūdžių lavinimas lietuvių kalbos kaip užsienio paskaitose”; Dokt. K. Grigaitė-Bliūmienė, LSU, Kauno r. Garliavos J. Lukšos gimnazija, KTU Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „Įtraukiojo mokymo/si įgalinimas per vertybinių nuostatų formavimą tinklaveikoje tarp VDU užsienio studentų ir mokyklų projektų narių”.

Paskutinis projekto koncertas įvyko. Laukia nauji iššūkiai.
Telieka visiems atsakyti į klausimą: „…Kokiu laipsniu aš realizavau savo laimę, apie kurią galvojau, perdaviau šiam kolektyvui?…“ (Daniel Agiman, 2004).

l. d. “Vėrinėlis”, VDU pranešimas (Zita, Rūta)

l.d. “Vėrinėlis”, VDU pranešimas (Aušra, Stanislava)

Ruduo. Daugiau lietaus ir vėjo, temsta labai greitai. „Boružėlių” ir „Kačiukų” grupės vaikai ir mokytojos Raminta ir Rūta kuria vaikų aplinką įdomesnę ir patrauklesnę. Tamsos negali paliesti, negali pajausti, su ja reikia susidraugauti. Vaikai savo grupėse, lauke išbandė žibintuvėlio galimybes. Susipažinome, kaip saugiai elgtis žibintuvėliu. Įvairūs šešėliai ant sienos, tai vaikų kuriamos istorijos, pasakos. Atradimai ir tyrinėjimai žibintuvėlio šviesos pagalba.

No description available.

5 grupė. Žaidžiame su už 1,2% lėšomis įsigytu programavimo žaidimu ,,KUBO” ir magnetiniu žaidimu.

This gallery contains 58 photos.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?jfwid=-a0zwt9kpb

  • Ikimokyklinio amžiaus vaikams, izoliacija netaikoma, izoliuojasi tik vaikas, kuriam patvirtintas Covid-19, kiti lanko įstaigą, tik izoliuojasi darbuotojai (kuriems netaikomos izoliavimosi išimtys).

Rugsėjo 1-osios šventės vyks individualiai, grupėse. Jose dalyvaus tik vaikai ir mokytojai (be tėvų).

Rugsėjo 1 d. vaikai atvedami iki 9.00 val. (kitu atveju susisiekti su grupės mokytoja).

Saugokime save ir kitus

1 2 3 11