Asmenims, atlydintiems vaikus,
privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones)


Ugdyme draudžiama dalyvauti vaikams, kuriems:
> pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau)
> turi viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių
(sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys)

Deklaracija

Rankų higiena

Uždenk kosulį

SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ
ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1840)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS AR_2020-08-11