Logopedės konsultuoja:

Logopedės Laima Rickevičienė Germa Astrauskienė
Kontaktinis darbo laikas:
Pirmadienis 7.30-12.30
15.00-17.00
8.00 – 12.30
Antradienis 7.30-13.30 8.00 – 12.30
Trečiadienis 7.30-12.30
15.00-17.00
8.00 – 12.30
Ketvirtadienis 15.00-17.00 8.15 – 12.30
Penktadienis 7.30-13.30 8.00 – 12.30

Pratybų metu logopedai moko ne tik taisyklingai tarti garsus, bet lavina foneminę klausą, plečia  žodyną, formuoja kalbos gramatinę sandarą, plėtoja rišliają kalbą. Reikalingos bendros vaiko, tėvų ir logopedo pastangos. Vaiko kalba lavėja ir gali pasiekti amžiaus normą. Ypatingai svarbu išnaudoti dėkingiausią kalbos korekcijai laikotarpį 3-5 metus, kada intensyviausiai vystosi  galvos smegenų sritis, atsakinga už kalbos funkciją arba kitomis darbo valandomis, susitarus iš anksto.

Logopedės teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų:

  • visapusiškai tiria darželinukų kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustato kalbos sutrikimo laipsnį ir pobūdį;
  • veda logopedines pratybas, parenka metodus bei ugdomąją medžiagą, atitinkančią vaikų amžių bei sutrikimų pobūdį, fiksuoja ugdytinių pasiekimus;
  • kviečia tėvus (globėjus) įsijungti į korekcinį procesą – supažindina su vaikų pasiekimais, teikia metodines konsultacijas darbui namuose;
  • dalyvauja vaiko gėrovės komisijos veikloje, konsultuoja auklėtojas, kurių grupėse ugdosi vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bendradarbiauja su įstaigos bendruomene.

Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus nustato miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) arba mūsų įstaigos Vaiko gerovės komisija  po to, kai tėvai kreipiasi su prašymu (prašymo formą pateikia specialistas).

Akimirkos iš bendrų vaikų – tėvų – pedagogų veiklų, kuriose plėtojama vaiko kalba įvairių situacijų metu.