MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS (DAILĖS) EVALDA PAVYDYTĖ

Darbo laikas

  1. 8.00 – 13.00
  2.  –
  3. 8.00 – 13.00
  4. 15.00 – 18.00
  5. 8.00 – 13.00

Dailės veiklos pobūdis

Kodėl svarbu dailės procesas? Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai piešia dėl patirties, tyrinėjimo, eksperimentavimo. Dailės proceso metu jie išgyvena kūrybingumą, paslaptį, džiugesį, sėkmes ir nesėkmes.  Ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje formuojami patys elementariausi dailės mokėjimai ir įgūdžiai. Vaikų gebėjimas stebėti ir analizuoti vaizduojamą dalyką ugdomas palaipsniui. Šiuolaikinė pedagogika linkusi laikytis nuomonės, kad vaiko kūrybinė raiška negali ir neturi būti kaip nors reguliuojama.

Meninės priemonės. Šiame laikotarpyje kūrybinis procesas turi didelę reikšmę ir yra daug svarbesnis negu baigtinis produktas. Meninės priemonės turi atitikti poreikius, nes šio amžiaus vaikai nori išreikšti tai, kas jiems yra svarbiausia.

 

I. Bendrieji ugdymo uždaviniai (ko sieksiu):

Supažindinti su įvairesnėmis dailės priemonėmis.

Drąsiai eksperimentuoti tapybos, grafikos ir kitomis dailės priemonėmis.

 

II. Kaip sieksiu?

Skirsiu užduotis, skatinančias kūrybingumą ir lavinančias vaizduotę.

Pasiūlysiu naujas medžiagas, darbo būdus bei technikas.

 

III. Darbo sėkmės kriterijai:

Vaikai kurs pagal išankstinį sumanymą.

Gebės eksperimentuoti mišriomis dailės priemonėmis ir medžiagomis.

 

IV.Ugdymo (si) turinys:
Kūrybiniai projektai, orientacinės temos, šventės, pramogos, išvykos, ekskursijos, sąveika su šeima, mokykla ir kitais socialiniais partneriais bei kita vaikų grupei aktuali veikla.

 

„Pelėdžiukų” ir „Boružėlių” grupių vaikų ir tėvų kūrybinis darbas buvo pristatytas Kauno miesto Juozo Naujalio muzikos gimnacijos projektui „Aš noriu muziką nupiešti”.