Violeta Viknienė


Darbo laikas:

I.    8.00-13.00

II.   14.30-18.30

III. 8.00-13.00   13.30-15.30

IV. 14.30-18.30

V.  8.00-13.00

Muzikos pedagogė darželyje sudaro sėkmingą vaikams pateikiamos medžiagos išmokimą lemiančias salygas:

 • Visų pedagoginių priemonių sistemingumas, jų individualizavimas ir normavimas;
 • Muzikinės veiklos organizavimas įvairiomis formomis, sudarant galimybę išreikšti save pagal išgales;
 • Muzikos repertuaras vertingas meniniu, tautiniu, doroviniu požiūriu bei suvokiamas ir tinkamas atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikams;
 • Kūrybiškumas, demokratiškumas, humaniškumas;
 • Patrauklumas, vaizdumas;
 • Atitikimas psichofiziniams kiekvienos vaikų amžiaus grupės ypatumams.

Muzikinio ugdymo tikslai:

 • Žadinti vaiko domėjimąsi muzika;
 • Ugdyti muzikinius gabumus;
 • Suteikti muzikinių estetinių žinių;
 • Lavinti muzikinius įgūdžius.

 

Muzikos pedagogė naudoja įvairias vaikų muzikinės veiklos organizavimo formas:

 • Užsiėmimus vaikams pagal amžiaus grupes ( salėje, grupėse);
 • Šventes ir  vakarones;
 • Muzikos integravimą į kitą vaikų veiklą ;
 • Individualų muzikinį ugdymą ( gabesniems vaikams).

Muzikos pedagogė organizuoja daugelį darželio renginių. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, konkursuose, projektuose, leidžia atsiskleisti vaikų gebėjimams, suteikia daug teigiamų emocijų, ugdo artistiškumą, kūrybiškumą.

Ugdomosios veiklos planas (2020 m.)


2016 m. Balandžio 8 d. kauno miesto muziejaus M. ir K. petrauskų lietvių muzikos skyriuje vyko respublikis ikimokyklinių įstaigų mažųjų talentų konkurso laureatų koncertas “Viru viru košę”.

Įsimintiniausios renginio akimirkos

 

Gegužės 12 dieną meno ( muzikos ) pedagogė Violeta Viknienė kartu su įstaigos vaikais dalyvavo Kauno darželių jungtinio choro koncerte “PABŪKIME KARTU”, kuris vyko Raudondvario kultūros namuose., Pasirodyme dalyvavo  virš 20 Kauno ikimokyklinių įstaigų.Vaikai dainavo dainas pagal iš anksto parengtą repertuarą, klausėsi solistų atliekamų kūrinių. Vaikams tai buvo nauja patirtis dalyvauti tokiame renginyje.

Šviesos ir muzikos tyrinėjimai muzikinių užsiėmimų metu.