Meninio ugdymo mokytojas (laisvo muzikalaus judesio)

Gražina Sidabrienė

Kontaktinės darbo valandos:

 1. 14:00-18:00
 2. 7.30-13.15
 3. 13:15-18:00
 4. 7.30-13.00
 5. 7:30-13:30

Vaiko meninei raiškai – tai vaiko įspūdžių, išgyvenimų, supratimo, emocijų, jausmų patirties reiškimas ir vaizdavimas meninės raiškos būdais ir priemonėmis: veiksmu, judesiu, žodžiu, balso intonacija  ir vaidyba .

Vaidyba – tai veikėjo vaizdavimas improvizuotais savo paties ar lėlės (žaislo) judesiais, veiksmais, žodžiais, balso intonacijomis, veido mimika. Kiekvienas vaikas vaidindamas – vaizduodamas reiškia savo požiūrį ir supratimą.

Meniniai pasiekimai rodo aukštesnes žmogaus intelektines galias, didelius gabumus. J. Černius (1997) išskiria vaidybinius gabumus:

 • lengvai įsijaučia į kito žmogaus, gyvūno, daikto rolę;
 • domisi vaidinimais;
 • įvairiomis balso intonacijomis bei laikysena sugeba pavaizduoti situaciją, išreikšti jausmus;
 • pajėgia išreikšti vaidinime konfliktą;
 • pasakodamas veda prie aukščiausio įtampos taško ir tinkamu laiku pabaigia pasakojimą;
 • sugeba imituoti kitus (žmones, gyvūnus, paukščius…);
 • su dideliu malonumu vaidina arba kuria vaidinimus.

Vaidindamas vaikas atskleidžia visą savo asmenybės individualumą.

Meninio ugdymo mokytoja (laisvo muzikalaus judesio) dėmesį skiria:

 • kūno raumenų, statinės ir dinaminės pusiausvyros bei koordinacijos gerinimui;
 • judesių tempo, plastiškumo, ištvermės, greitumo, vikrumo didinimui;
 • kasdieninio fizinio aktyvumo skatinimui;
 • saugaus elgesio įgūdžių formavimui;
 • saviraiškos skatinimui ir realizavimui;
 • aktyviam dalyvavimui sportiniuose renginiuose įstaigoje ir už jos ribų.

Pedagogė organizuoja daugelį darželio renginių. Dalyvavimas įvairiuose šventėse, renginiuose, projektuose, leidžia atsiskleisti vaikų gebėjimams, suteikia daug teigiamų emocijų.

Žaidimų ir sporto akimirkos įstaigoje