2019 metai

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv. m. Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas
(Data ir laikas)
1 Aktų salė VšĮ Nacionalinė krepšinio akademija 127,55 Krepšinio treniruotėms organizuoti 364,00 Eur 2019-01-03/2019-05-30 ir 2019-09-02/2019-12-19
I; IV

7:15 – 8:30

2 Aktų salė I. Braškytė 127,55 Tautiniams šokiams 220,00 Eur 2019-01-03/2019-04-18 ir 2019-10-01/2019-12-19
II ; IV

17:00 – 18:00

3 Pagalbinė patalpa S. Butkevičienė 11,16 Anglų kalbos valandėlėms organizuoti 78,00 Eur 2019-09-16/2019-12-11
I;III

17:00 – 18:00

4 Pagalbinė patalpa Z. Kavaliauskienė 11,16 Keramikos būrelio užsiėmimas 138,00 Eur 2019-01-08/2019-05-28 ir 2019-09-16/2019-12-10
I

18:00 – 18:30

II

17:30 – 18:30


2018 metai

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv. m. Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas
(Data ir laikas)
1 Aktų salė VšĮ Nacionalinė krepšinio akademija 127,55 Krepšinio treniruotėms organizuoti 216,00 Eur 2018-01-04/2018-05-31 ir 2018-09-03/2018-12-20
I; IV

7:15 – 8:00

2 Aktų salė I. Braškytė 127,55 Tautiniams šokiams 112,00 Eur 2018-01-04/2018-04-26
II ; IV

17:00 – 18:00

92,00 Eur 2018-10-02/2018-12-24
II ; IV

17:00 – 18:00

3 Pagalbinė patalpa S. Butkevičienė 11,16 Anglų kalbos valandėlėms organizuoti 204,00 Eur 2018-01-08/2018-05-21 ir 2018-09-12/2018-12-19
I;III

17:30 – 18:30

4 Pagalbinė patalpa Z. Kavaliauskienė 11,16 Keramikos būrelio užsiėmimas 114,00 Eur 2018-01-02/2018-06-12 ir 2018-09-11/2018-12-18
II

17:30 – 18:30