Įstaigos, kuri nuomoja
turtą, pavadinimas,
kodas
Nuomojamo turto
adresas
Pastato
pažymėjimas plane,
unikalusis Nr.
Nuomojamo turto
pavadinimas
Patalpų
pažymėjimas
plane
Nuomojamo
turto plotas,
kv. m
Minimalus
pradinis
įkainis*,
Eur už
1 val.
Kauno lopšelis-darželis
„Vėrinėlis“, 191641248
Žiemgalių g. 1,
Kaunas
1C2p,
1999-1019-5018
Aktų salė I-83 127,55 5
Džiovykla R-2 16,46 3,5
Sandėlis 2-2 25,84 4
Pagalbinė patalpa I-14 11,16 3

 

Teisinis pagrindas:

Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T-383 Dėl Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. A-4231 Dėl Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinių įstaigų patikėjimo teise valdomų nekilnojamojo turto, išnuomuojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo.

 

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv. m. Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas Nuomos laikotarpis
1. Sandėlio patalpa Sigutė Butkevičienė 25,84 anglų kalbos užsiėmimai 408 Eur/102 val. II 15:00 – 17:00

IV 10:30 – 12:30

2022 m. lapkričio 24 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.
2. Džiovyklos patalpa Rasa Žiūrienė 16,46 Keramikos užsiėmimai 267.75 Eur/76,5 val. I, IV 15:30 – 17:00 2022 m. lapkričio 21 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.
3. Džiovyklos patalpa UAB “Edukacija” 16,46 Briks 4 kids užsiėmimai 257,53 Eur/58,5 val. I 10:15 – 11:00

III 10:00 – 11:30

2022 m. lapkričio 28 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.
4. Aktų salė VšĮ Kauno vaikų ir jaunimo futbolo mokykla “Ąžuolas” 127,55 futbolo užsiėmimai 305 Eur/61 val. I 17:00 – 18:00

V 08:00 – 09:00

2022 m. lapkričio 21 d. iki 2023 m. birželio 30 d.
5. Aktų salė VšĮ “Nacionalinė krepšinio akademija” 127,55 krepšinio užsiėmimai 300 Eur/60 val. I, IV 07:30 – 08:30  2022 m. lapkričio 21 d. iki 2023 m. birželio 30 d.
6. Aktų salė VšĮ “Šokių efektas” 127,55 sportinių šokių užsiėmimai 195 Eur/39 val. II, IV 17:00-17:45 2022 m. lapkričio 28 d. iki 2023 m. gegužės 31 d