Veiklos su ugdytiniais:

Informacija dėl mokesčio už darželį (PDF)

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas (PDF)

Pasirengimo nuotoliniam mokymui veiksmų planas (PDF)

Prašymas leisti dirbti nuotoliniu būdu (PDF)

Nuotolinio mokymo veiksmų planas (DOCX)

 

Nuotoliniam ugdymui naudojame šias priemones: