Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas (PDF)

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Pirmininkė – Danguolė Simanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pavaduotoja – Laima Rickevičienė, lodopedė;

Narė -Gyd. Irena Reišienė

Narė – Lina Vilkelytė, logopedė;

Narė – Gražina Sidabrienė, kūno kultūros pedagogė;

 

2019 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

2018 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

2017 M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu