Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimas Nr. T-538 „Dėl Kauno lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ nuostatų patvirtinimo“

Parsisiųsti MS Word formatu

 

Kauno lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ nuostatai

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai