KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS ,,VĖRINĖLIS“

                                                                                             TVIRTINU

Direktorė

Dalia Šandrikienė

 

2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Dalyviai, vaikų pasiekimų jungtys  
Administracijos pasitarimai Pirmadierniais
13:00
Direktorius  
Darbiniai pasitarimai dėl informacijos perteikimo Trečiadieniais 13:00 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytojai  
Fizinio aktyvumo veiklos ,,Judame daugiau ir išradingiau”. Visus metus Mokytojų komandos Įstaigos ikimokyklinės grupės vaikai, tėvai  
Tarptautinio Etwinning projekto „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“.
Vaikų veiklos, jų viešinimas Etwinning platformoje.
Visus metus Mokytojų komados ,,Vėžliukai”
,,Pelėdžiukai”
Tinklaveikla su ,,Klumpelė”,  ,,Kačiukai”, ,,Raudonkepuraitė” Siekiama kokybės ženklelio
 
Įstaigos STEM projektas ,,Gamtamokslinis ugdymas: Kaip? Kodėl?” Visus metus Mokytojų komandos Įstaigos ugdytiniai

Pasiekimų jungtys: aplinkos pažinimas/ tyrinėjimas; Meninė raiška / kūrybiškumas

 
Diagnostinė – korekcinė ugdomoji veikla Visus metus Socialinis pedagogas Pasiekimų jungtys: Santykiai su bendraamžiais    
Darbas grupėse ,,Bendravimo salos” vaikams sukurtas ugdymo kontekstas, orientuotas paskatinti kontaktus, santykius ryšius, komunikavimą tarp vaikų ir mokymąsi spręsti kylančias bendravimo problemas. Visus metus Psichologas Pasiekimų jungtys: Savireguliacija ir savikontrolė    
Edukacinės veiklos LSMU pradinėje mokykloje 03 d. Direktorius

Mokytojos: Rima, Loreta, Diana, Virginija.

,,Peliukai”, ,,Vėžliukai”, ,,Meškučiai”    
Respublikinė akcija “Sportuojantis koridorius” 03d. Meninio ugdymo (judesio) mokytoja Gražina ir mokytojų komandos ,,Bitučių”, ,,Ančiukų”, ,,Varliukų”, ,,Pingvinų”, ,,Pelėdžiukų”,

,,Boružėlių” grupės

Pasiekimai: Fizinis aktyvumas

   
Popietė ,,Vaiduokliuko pokštai” 01- 05 d. Mokytoja Rūta ,,Kačiukų” grupė    
Pyrago dienai paminėti “Skaniausias pyragas” 04 – 06 d. Mokytoja Rūta “Kačiukų” grupė    
Vaikų kūrybiniai darbai lauko erdvėje ,,Rudeninis spalvų koliažas” 05 d. Mokytoja Rasa S. “Kiškių” gr.    
STEM veiklos: ,,Figūros aplinkoje, spalvos gamtoje”. 07-18 d. Mokytoja Raminta “Boružėlių’ gr.    
Pramoga “Rudenėlis atkeliavo” 09 Mokytojos Vida,  Violeta K.,  Loreta, Diana ,,Varliukų”, ,,Ančiukų”, ,,Meškučių” grupės    
Akcija “Žibintų-šviesos šventė” 11 d. Mokytoja Rasa ,,Kiškių” gr.    
Tolerancijos diena  (simbolis – Tolerancijos namas!) 16 -17 d. Socialinis pedagogas Karolina, mokytojų komandos

Mokytoja Rūta, Rasa

Priešmokyklinio amžiaus vaikų gr., “Kačiukų” , ,,Kiškių” grupė    
Viktorina ,,Saugus elgesys kelyje ir buityje” 18 d. Mokytojos: Stanislava,

Aušra B., Raminta, Lina, Kristina, Ramunė, Gražina, Violeta V., Logopedės: Laima, Germa.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės    
Atvira muzikinė veikla ,,Rudenėlio takeliu” 22 d. Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Violeta V., mokytoja Rasa ,,Pingvinai”, jų tėvai    
Tėvų ir vaikų  kūrybinių darbų paroda “Rudeninių lapų šokis” 15-30 d. Mokytojos Vida,  Violeta K. “Varliukai”,  ,,Ančiukai”    
Sportinė pramoga “Lipam, šliaužiam, mėtom…” 29 d Mokytoja Violeta, meninio ugdymo (judesio) mokytoja Gražina “Ančiukai”, “Pingvinai”, “Kačiukai”    
Respublikinė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų parengtų edukacinių kilimėlių, skirtų darbui su bitute – robotuku, virtuali paroda ,,Bitutės kelionė”. 21-30 d.   Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis” ir Kauno švietimo inovacijų centras. Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai

Paskelbta:

https://www.kpkc.lt/files_new/Renginiu_planai/2022/KSIC_2022_11_renginiu_planas.pdf

10 psl.

   
Įstaigos patirties sklaida.  Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio organizuojamas metodinis renginys „Vaikų ugdymosi patirtys” 10 d.,

13.30

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

mokytojos Rūta, Kristina.

Kauno švietimo inovacijų centras

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.

 

Paskelbta:

https://www.kpkc.lt/files_new/Renginiu_planai/2022/KSIC_2022_11_renginiu_planas.pdf

9 psl.

   

 

 

Suderino:

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                Danguolė Simanauskienė