Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“

VEIKLOS PLANAS

2020 m. gegužės mėn.

 

Diena Priemonės  pavadinimas Atsakingas Dalyvauja
04 – 29 NUOTOLINIS MOKYMO(SI)  BŪDU

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-0389

,,Judame daugiau ir išradingiau” 4.1. veiklos skatinančios vaikų fizinį aktyvumą įgyvendinimas.  Sporto specialistai   užsiėmimus pateikia vaizdo įrašus tikslinėse feisbook grupėse

Sporto specialistai šokio (liaudies žaidimų) mokytoja, jogos ir sporto šokių trenerės, kūno kultūros, fizinį aktyvumą organizuojantis mokytojas Įstaigos ikimokyklinės grupės vaikai, tėvai
04 – 15 Kūrybinės idėjos  ,,Šeimos vertybės”

ugdymas ,,Mišriu būdu” (nuotolinis mokyma(sis) uždarose „Facebook“ grupėse ir įprastas)

Mokytojų komandos, specialistai Įstaigos grupių vaikai, tėvai

 

07 Ekologinio konkurso ,,Mano žalioji palangė” interpretacija

 

Mokytoja Violeta ,,Ančiukai”
18 – 29 Prevencinės veiklos ,,Šeimos draugas – Kimochis”

 

Mokytojos ,,Peliukai”
18- 29 Idėjų mugė ,,Virtuali aplinka” Mokytojos Rasa, Birutė, Loreta dalyviai vosos grupės,
PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA
5  Seminaras nuotoliniu būdu per MS TEAMS.  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-038. Paskaitų ciklas mokytojams 4 tema. ,, Probleminių vaikų pozityvaus elgesio ugdymas per fizinę veiklą”

PROGRAMA. Join Microsoft Teams Meeting

Direktorius Mokytojai
27 Atlikti ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus auditą ir analizę Vidaus audito darbo grupė Mokytojai, tėvai
29 SeminarasMokymosi partnerystėje IKT  tinklų kūrimas ir rezultatų pristatymas  eTwinning tarptautiniame  projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimo ir jų integravimo užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“.  Mokymų programa„Tarptautinio eTwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas“ pristatymas, įgyvendinimas ir perspektyvos“ Lietuvos sporto universiteto lektorė Virtuali aplinka  ETwinning suburta komanda

(5 mokytojai)

 

29 Tiriamoji veikla ,,Vaikų pažangos vertinimo” rezultatai

 

Mokytojų komandos, specialistai