Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“

VEIKLOS PLANAS

 

2021 m. BALANDŽIO  mėn.

 

 

Diena Priemonės  pavadinimas Atsakingas Dalyvauja
01 – 31 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-0389

,,Judame daugiau ir išradingiau” 4.1. veiklos skatinančios vaikų fizinį aktyvumą įgyvendinimas.  Sporto šakų specialistų  užsiėmimai.facebook paskyroje

Sporto šakų  specialistai:  šokio (liaudies žaidimų) mokytoja, jogos ir sporto šokių trenerės, kūno kultūros, fizinį aktyvumą organizuojantis mokytojas Įstaigos ikimokyklinės grupės vaikai, tėvai
01 – 31 Tarptautinio Etwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“.

,,Sukurkime draugystės knygą“

Mokytojų komados ,,Vėžliukai”

,,Pelėdžiukai”

Tinklaveikla su ,,Klumpelė”, ,,Raudonkepuraitė”

01-31 VŠĮ tarptautinė prevencinė programa ,,Zipio draugai“ Mokytojų komandos ,,Pelėdžiukai”

,,Bitutės”

,,Varliukai “

04 RIUKKPA Lietuvos mažųjų žaidynės 2021

I etapas. Fizinio ugdymo veiklos įstaigoje.

Meninio ugdymo  mokytoja,Gražina,

Mokytoja Stanislava

,,Pelėdžiukai”

Vėžliukai

 

04 Pramogos ,,Vėlykos margos“ Mokytojų komandos Darželio  vaikai

 

19-30 Diskusija – praktikumas ,,Mano knygelė” Mokytoja Raminta ,,Boružėlės” vaikai, tėvai
RENGINIAI UŽ ĮSTAIGOS RIBŲ
29 Respublikino ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinių, jų tėvų ir mokytojų projekto ,,Poezijos sparnai”, – skirto vaikiškos knygos dienai paminėti Meninio ugdymo mokytoja Violeta,

Logopedė Laima,

Mokytoja Rūta

,,Kačiukai”
PEDAGOGINIS TĖVŲ ŠVIETIMAS
19 Facebook grupės paskytoje ,,Judriųjų žaidimų idėjos vaiko sveikatos saugojimo kompetencijai plėtoti” Mokytojų komanda ,,Pingvinai”
22  

Facebook grupės paskytoje ,,Vaiko pyktis: 12 patarimų tėvams, kaip mokinti valdyti emocijas”

Mokytojų komanda ,,Pelėdžiukai”
MOKYTOJŲ  METODINĖ VEIKLA
14 Vebinaras vitualioje erdvėje ,,Pokyčių valdymas neapibrėžtumo sąlygomis”.” Vadovai Mokytojai
07 Forumas ,,Įtraukusis  ugdymas(is) – kur link?” Vadovai Mokytojai
PARODA ĮSTAIGOS ERDVĖJE
01-15 Vaikų idėjos  parodai ,,Margiausias margutis”  naudojant aplikacijos technikas Mokytojų komanda, Gitana ,,Kiškiai” gr. vaikai
29- 05-15 Foto nuotraukų paroda ,,Pavasario ženklai” Mokytojų komanda Virginija,. Aušra, ,,Vėžliukai”

,,Meškučiai”

BENDRADRBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
23 Virtualioje erdvėje susitikimas su Šilainių V. Kudirkos viešają biblioteka, Šilainių padalinio bibliotekininke Mokytoja

Stanislava

,,Pelėdžiukai”
01-15 Vaikų ir tėvų kūrybinių darbų paroda ,,Vėlykų kiškiais margučiai ritas” virtualioje facebook paskyroje Šilainių V. Kudirkos bibliotekos paskyroje. Mokytoja Vida ,,Varliukai”