Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“

VEIKLOS PLANAS

2020 M.  VASARIO MĖN.

Diena Priemonės  pavadinimas Atsakingas Dalyvauja
03 – 28 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-0389

,,Judame daugiau ir išradingiau” 4.1. veiklos skatinančios vaikų fizinį aktyvumą įgyvendinimas

Mokytojų (ikimokyklinis ugdymas) komanda Įstaigos ikimokyklinės grupės vaikai, tėvai
03, 04, 10,11.

17, 18, 24, 25

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-038

4.1 veikla ,,Liaudies žaidimų pamokėlės” įgyvendinimas

Mokytoja (šokių)

Mokytojų (ikimokyklinis ugdymas)  komanda

,,Kiškiai”

,,Pingvinai”

,,Kačiukai”grupių vaikai, tėvai

06 Milikonių progimnazijoje kūrybinės veiklos ,,Mokslo šalyje” Mokytojos (priešmokyklinis ugdymas) ,,Bitutės”, ,,Pelėdžiukai”, ,,Drugeliai”, ,,Boružėlės” gr. vaikai
10,

20

Tėvų profesinė sklaida grupės aplinkoje ,,Saugus maistas

Saugus internetas išvyka į TELIA

Mokytojos (priešmokyklinis ugdymas) Rozeta, Raminta ,,Boružėlės” gr. vaikai
17 Rytmetis ,,Dovana Lietuvai” Meninio ugdymo mokytojos Evalda, Violeta

Mokytoja Gitana

Ikimokyklinio amžiaus grupių vaikai
18 Viktorina ,,Ką žinai apie Lietuvą?” Mokytojos (priešmokyklinis ugdymas) Priešmokyklinio amžiaus grupių vaikai
20 Lietuvos Mažųjų žaidynės Mokytoja meninio ugdymo Gražina,

 

Vyresniųjų gr vaikai
06, 13, 20, 27 Individualūs užsiėmimai ,,Mokomės – žaidžiame su vaikais”  interaktyvūs žaidimai FREPY Logopedė,

Mokytojai (priešmokyklinis ugdymas)

,,Drugeliai”

,,Pelėdžiukai” gr vaikai, tėvai

 

25 Užgavėnės ,,Lūžo ledo tiltai” Meninio ugdymo mokytojai Įstaigos grupių vaikai
28 Viktorina ,,Mokomės, sportuojame, draugaujame” Meninio ugdymo mokytojų komanda, logopedė Priešmokyklinio amžiaus grupių vaikai
10- 28 Tarpgrupinis bendradarbiavimas ,,Mokyk jaunesnius draugus”

 

Mokytojos (priešmokyklinis ugdymas) 5 – 6 m. grupių vaikai
DARŽELIO APLINKOS KŪRIMAS
02-16 –

03-11

Vaikų, tėvų  kūrybinių darbų paroda ,,Lietuva, Lietuva – mylima šalelė“ Mokytojos (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas) Vida,

 

Įstaigos grupių vaikai, tėvai
PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA
05 Mokymai ,,Interaktyvaus ekrano galimybės ugdyme” Direktorius Mokytojai
07 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-038, įgyvendinimo sklaida

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kauno J. Vienožinskio kolegijos studentai
12 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-038

Paskaitų ciklas mokytojams  1 tema. ,,Užauginti sveiką vaiką – misija (ne) įmanoma”

Lietuvos sporto universiteto lektorių komanda Mokytojai
19 Tiriamoji veikla ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio pajėgumo matavimo metodika“ Mokytojų sutelkta komanda Mokytojai
26 Tiriamoji veikla ,,Socialinės ir savikontrolės įgūdžiai“ taikant prevencines programas Mokytojų sutelkta komanda Mokytojai
TĖVŲ ŠVIETIMAS
12 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-038

Paskaitų  ciklas tėvams  1. Tema. ,,Sveikatos raštingumas – nauja mada ar būtinybė?”

Lietuvos sporto universiteto lektorių komanda Tėvai