Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“

VEIKLOS PLANAS

 

2020 m. GRUODŽIO mėn.

 

Diena Priemonės  pavadinimas Atsakingas Dalyvauja
01 – 30 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-0389

,,Judame daugiau ir išradingiau” 4.1. veiklos skatinančios vaikų fizinį aktyvumą įgyvendinimas.  Sporto šakų specialistų  vaizdo įrašai skelbiami Facebook  puslapyje

Sporto šakų  specialistai:  šokio (liaudies žaidimų) mokytoja, jogos ir sporto šokių trenerės, kūno kultūros, fizinį aktyvumą organizuojantis mokytojas Įstaigos ikimokyklinės grupės vaikai, tėvai
01 – 30 Tarptautinio Etwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ Mokytojų komandos ,,Pelėdžiukai”

,,Kačiukai”

,,Vėžliukai”

07 – 30 Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio – kūrybinio projekto ,,Aš ir šokis”.

Veiklos ,,Susipažinkime su šokių stiliais”

Mokytojų ir

meninio ugdymo  mokytojų komandos

,,Bitutės”

,,Kiškiai”

16- – 23 Kalėdų laukimo šventiniai renginiai grupėse. Mokytojų ir

meninio ugdymo  mokytojų komandos

Visos įstaigos grupės
MOKYTOJŲ  METODINĖ VEIKLA
02 Seminaras ,,Sinchroninių ir asinchroninių nuotolinio mokymo/si užduočių rengimas bei pateikimas ikimokyklinėje/ priešmokyklinėje įstaigoje naudojant Google Apps ir Microsoft Office įrankius“ ( 8 akad. val.) pagal nuotolinio mokymo programą ,,Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 val.). Direktorius Mokytojai
11 Semianras ,,Ikimokyklinio/ priešmokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio mokymosi įgalinimas kuriant virtualias netipines mokymo/si aplinkas bei naudojant Google Apps ir Microsoft Office įrankius“ ( 12 akad. val.) pagal nuotolinio mokymo programą ,,Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 val.) Direktorius Mokytojai
16 Metodinis pasitarimas ,,Metų veikos plano vertinimo aptarimas“ Direktoiaus pavaduotoja ugdymui Mokytojai
30 Mokytojų tarybos posėdis virtualioje aplinkoje Direktorius Mokytojai
PARODA ĮSTAIGOS ERDVĖJE
07-23 Vaikų kūrybinių darbų paroda ,, Snaigių šokis“  (karpiniai) Mokytojų komanda Vida, Lina ,,Varliukai” ,,Bitutės”
17-31 Vaikų rneninių darbų paroda ,,Žiemos pasaka“ (dailės technika ir aplikavimas)