KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS ,,VĖRINĖLIS“

TVIRTINU

Direktorė

Dalia Šandrikienė

2022 m. birželio  mėn veiklos planas

 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Dalyvauja
Administracijos pasitarimai Pirmadierniais
13:00
Direktorius
Darbiniai pasitarimai dėl informacijos perteikimo Trečiadieniais 13:00 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytojai
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-0389
,,Judame daugiau ir išradingiau” 4.1. veiklos skatinančios vaikų fizinį aktyvumą įgyvendinimas..
1 – 30 d. Mokytojų komandos Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai
Tarptautinio Etwinning projekto „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“.
Vaikų veiklos, jų viešinimas Etwinning platformoje.
Visus metus Mokytojų komados ,,Vėžliukai”
,,Pelėdžiukai”, ,,Boružėlės”
Tinklaveikla su ,,Klumpelė”, ” Kačiukai”-,,Raudonkepuraitė”,
STEAM projekto  ,,Gamtamokslinis ugdymas. Kaip? Kodėl?“ veiklos ( komunikavimas, tyrinėjimai, gamtos ir žmogaus dermės pažinimas). 01-15 d. Mokytojų komandos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai
Tarptautinei vaikų gynimo dienai pažymėti ,,O mes vaikai, o mes pasaulis !” 01 d Mokytoja Rūta, Raminta ,,Kačiukų ”.,,,Boružėlių”  gr  kt. grupės
Mano delnas Tavo delne. Su Tėvo diena! Kartu mes jėga! 02-06 d. Mokytoja Rūta ,,Kačiukų ” gr. kt. grupės
Vaikų  darbų  paroda  ,,Vabalai –  Tabalai“ 06 – 17 d. Mokytoja Kristina ,,Bitučių” gr vaikai
Vaikų kūrybinės veiklos ,,Smėlio pilys” 13-16 d. Mokytoja Vida ,,Vėžliukai” gr. vaikai
Dailės kūrybinės veiklos lauke lavinančios vaiko kūrybiškumą, smulkiąją motoriką, erdvės suvokimą (piešimas ant akmenukų, kartono , smėlio ir kt., dailės kūriniai – piešimas pirštais,). 06 – 30 d. Meninio ugdymo (dailės) mokytoja Evaldas Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai
Paskaita ,,Kaip užauginti žmogų” , SKIRTA Tarptautinei vaikų gynimo dienai 06 d.

14 val.

Psichologė A. Kurienė Tėvai, mokytojai
Mokytojų tarybos posėdis 06 d.

13 val.

Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytojai
Konferencija  – projekto „Judame daugiau ir išradingiau“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0389 „Vaikų sveikatos stiprinimas – ne mada, bet būtinybė“. (virtualioje aplinkoje) 14 d.

13 val

Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai.

Suderino:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                           Danguolė Simanauskienė