Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“

VEIKLOS PLANAS

2019 M.  GEGUŽĖS  MĖN.

Diena

Priemonės  pavadinimas Atsakingas Dalyvauja
2 Akcija ,,Judrūs  vaikai – gamtos vaikai” Mokytojos (ikimokyklinis ugdymas) R. Pralgauskienė,

B. Levanienė, D. Bagdonienė, V. Karkauskienė

Mokytoja (meninio ugdymo (dailės) Neformaliojo ugdymo mokytoja ( kūno kultūra)

,,Meškučiai”

,,Pingvinai”

,,Vėžliukai” gr. vaikai

9 Edukacinė veikla ,,Sveikas vaikas – sveika ateitis” Visuomenės sveikatos priežiūros specialist

K. Mickūnaitė

,,Boružėlės” gr.
9 Edukacinė išvyka į VDU Kauno botanikos sodą, edukacinis stebėjimas Mokytojos (ikimokyklinis ugdymas) R. Pralgauskienė,

B. Levanienė

Mokytoja (meninio ugdymo)  E. Pavydytė

,,Pingvinai” gr vaikai
13 Kalbos ir sporto pramoga su tėvais ,,Judrieji čiauškučiai” Logopedės

Neformaliojo ugdymo mokytoja ( kūno kultūra)

Priešmokyklinės amžiaus gr, vaikai
13 Rytmetis ,,Sekame pasakas vaizdžiai” Mokytoja (ikimokyklinis ugdymas) R. Bajarkevičienė,

Mokytoja (priešmokyklinis ugdymas) L. Černienė

,,Ančiukai”

,,Bitutės” gr. vaikai

13 – 17 Atvirų durų dienos

,,Eksperimentuoju, tyrinėju, atrandu”

Mokytojai (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas) Darželio mastu
14 Sporto renginys ,,Futboliukas 3 prieš 3” Mokytojai (priešmokyklinis ugdymas) Priešmokyklinio amžiaus grupių vaikai
14, 16, 20, 21,

28

Šventinės popietės visai šeimai:

,,Spalvų pasaulis”

,,Medžio pasakojimas”

Spektaklis ,,Geras darbas visada šalia”

,,Metų ratas”

Mokytojai (ikimokyklinis ugdymas)  

,,Ančiukai”

,,Pingvinai”

,,Vėžliukai”

,,Drugeliai” gr. vaikai

16 Dalyvauti XVI Kauno darželių vaikų jungtinio choro festivalio ,,Dainuokime drauge“, 2019 Mokytoja (meninio ugdymo)  V. Viknienė Solistė

Kauno kultūros centre. Tautos namai.

16 Dalyvauti kūrybiniame konkurse ,,Tulpės botanikos sode” išvyka į šventę  ,,Augalų žavadienis” Mokytojos (ikimokyklinis ugdymas)

V. Verikienė

  1. Frankonienė
VDU Botanikos sode
DARŽELIO APLINKOS KŪRIMAS
1 – 31 Vaikų, tėvų kūrybinių darbų paroda ,,Spalvų mozaika”  Mokytojos (ikimokyklinis ugdymas)

R. Aleknavičiūtė,

I. Zaiceva

,,Kačiukai”

,,Peliukai” gr. vaikai, tėvai

1-31 Vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Mano darželis” Mokytoja (priešmokyklinis ugdymas) S. Lukienė

Mokytoja (meninio ugdymo (dailės) E. Pavydytė

,,Pelėdžiukai”  gr.  vaikai
PEDAGOGINIS TĖVŲ ŠVIETIMAS  ( INFORMACIJOS SKLAIDA TĖVAMS)
16 Diskusija – praktikumas ,,Metodikos ,,Skaitmeninės mokymosi priemonės panaudojimas ugdyme“ Mokytojos (ikimokyklinis ugdymas)

R. Aleknavičiūtė,

I. Zaiceva,

R. Rutkauskienė

,,Kačiukai”

,,Peliukai” gr. tėvai

PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA
16 – 24 Diskusijos grupėse ,,Kokie Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo rezultatai?” Mokytojai (priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas) Mokytojos (ikimokyklinis ugdymas)

 

Darželio vaikai
15 Mokytojų tarybos posėdis

dėl veiklos plano įgyvendinimo tarpinių rezultatų.

Direktorius Mokytojai (priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas)
29 Gerosios patirties sklaida

„Interaktyvių lentų panaudojimas dirbant su priešmokyklinio amžiaus vaikais“

Mokytojai (Priešmokyklinis ugdymas) Mokytojai