Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“

VEIKLOS PLANAS

2020 M.  SAUSIO  MĖN.

Diena Priemonės  pavadinimas Atsakingas Dalyvauja
02 – 31 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-0389

,,Judame daugiau ir išradingiau” 4.1. veiklos skatinančios vaikų fizinį aktyvumą įgyvendinimas

Mokytojų (ikimokyklinis ugdymas) komanda Įstaigos ikimokyklinės grupės
06 – 31 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-038

4.1 veikla ,,Liaudies žaidimų pamokėlės” įgyvendinimas

Mokytoja (šokių)

Mokytojų (ikimokyklinis ugdymas)  komanda

,,Kiškiai”

,,Pingvinai”

,,Kačiukai”

06 Rytmetys ,,Trys karaliai atkeliavo” Mokytoja (meninis ugdymas ) muzika  
13 Visuotinė pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija” Mokytojų komanda Įstaigos vaikai
13 – 02-12 Dalyvauti parodoje – konkurse ,,Mano kraštas – Lietuva” Mokytoja meninis ugdymas (dailė) Priešmokyklinio amžiaus vaikai
20 – 31 Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės ,,grupė be sienų” tarpgrupinis bendradarbiavimas Mokytojai (priešmokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio amžiaus vaikai
DARŽELIO APLINKOS KŪRIMAS
02 – 31 Vaikų, tėvų  erdvinių darbų paroda ,,Snaigių šokis“ Mokytojos (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)

 

Įstaigos grupių vaikai, tėvai
PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA
15 Pasitarimas „Dėl įstaigų veiklos 2020 metais“. Direktorius Mokytojos
22 Pasitarimas parengti projektui „Būk saugus šito mokyk ir kitus“ Mokytojų komanda Mokytojos