Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“

VEIKLOS PLANAS

 

2019 m. spalio  mėn.

 

Diena Priemonės  pavadinimas Atsakingas Dalyvauja
01-08 VšĮ ,,Tikra mityba” drauge su projektu ,,Sveikatiada”  veiklos.

Sveikatiados iššūkis – ,,Sveikatiados iššūkis – nei dienos be mankštos!

Mokytoja (ikimokyklinis ugdymas)

R. Aleknavičiūtė

,,Peliukai” gr. vaikai
07 Edukacinės veiklos kūrybiniams darbams pateikti projektui ,,Aš noriu muziką nupiešti”.  Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija

 

Mokytojos (ikimokyklinis ugdymas)

Mokytojos (meninis ugdymas)

 

,,Vėžliukai”

,,Kiškiai” gr. vaikai

 

16 Rytmetis ,,Moliūgo gimtadienis” Mokytojos (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)

G. Blačiuvienė

D. Bagdonienė

S. Lukienė

Darželio vaikai
20 Loginio mąstymo žaidimai su vyresnių grupių vaikais Mokytojos (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas) ,,Bitutės”

,,Ančiukai” gr. vaikai

31 Tarpgrupinis bendradarbiavimas ,,Būk mano draugu” Mokytojos (priešmokyklinis ugdymas) ,,Drugeliai”

,,Boružėlės” gr. vaikai

TĖVŲ ŠVIETIMAS
09 Pranešimas ,,Kompiuteris – kaip ugdymo priemonė” Mokytoja (ikimokyklinis ugdymas)

R. Aleknavičiūtė

R. Rutkauskienė

,,Peliukai” gr vaikai
DARŽELIO APLINKOS KŪRIMAS
16- 31 Vaikų, tėvų kūrybinių darbų paroda ,,Rudeninių lapų šėlsmas“ Mokytoja (ikimokyklinis ugdymas) ,,Varliukai” gr vaikai, tėvai
04 – 25 Edukacinių veiklų vaikų – tėvų darbų  paroda ,,Kuriu vaizdus iš gamtinės medžiagos“    
PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA
23 Darbo patirties sklaida ,,Skaitmeninių priemonių panaudojimas” Mokytojai (priešmokyklinis ugdymas) ,,Bitutės” gr.
30 ,,Individualizuotas ugdymas, panaudojant skaitmenines priemones“ Direktorius  

 

11 mėn Praktikumas su tėvais, specialistais ,,Rudens ženklai” Mokytojai (priešmokyklinis ugdymas)

R. Kazancevienė

S. Lukienė

R. Vedrickienė

,,Boružėlės”, ,,Pelėdžiukai” gr vaikai

 

 

Metodai, patikrinantys , ar pakankamai gerai žinote, kokie yra mokinių mokymosi pasiekimai”.

,,Metodai, patikrinantys mokinių mokymosi pasiekimus”.