Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“

VEIKLOS PLANAS

 

2021 m. GEGUŽĖS mėn.

 

 

Diena Priemonės  pavadinimas Atsakingas Dalyvauja
01 – 31 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-0389

,,Judame daugiau ir išradingiau” 4.1. Veiklos skatinančios vaikų fizinį aktyvumą įgyvendinimas.

 

Sporto šakų  specialistai:  šokio (liaudies žaidimų) mokytoja, jogos ir sporto šokių trenerės, kūno kultūros, fizinį aktyvumą organizuojantis mokytojas Įstaigos ikimokyklinės grupės vaikai, tėvai
01 – 31 Tarptautinio Etwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“.

,, Tu numegzk man, mama, kelią“

Mokytojų komados ,,Vėžliukai”

,,Pelėdžiukai” ir kt  vaikai

Tinklaveikla su ,,Klumpelė”, ,,Raudonkepuraitė”

 

01-31 VŠĮ tarptautinė prevencinė programa ,,Zipio draugai“ Mokytojų komandos ,,Pelėdžiukai”

,,Bitutės”

,,Varliukai “

01-31 Šeimos mėnuo

Akcija ,,Gražiausiais žodis – Tau Mama“

Mamyte, Tu mano pasaulis“

,,Sportuojanti šeima“

Mokytojų komandos ,,Kiškiai”

,,Boružėlės”

,,Varliukai”

  RIUKKPA Lietuvos mažųjų žaidynės 2021

II etapas. Fizinio ugdymo veiklos įstaigoje.

Meninio ugdymo  mokytoja,

Gražina,

Mokytoja Stanislava

,,Pelėdžiukai”

Vėžliukai

 

31 Pramoga kalbos ir sporto šventė  ,,Judrieji čiauškučiai“ Specialistų  komandos Darželio  vaikai

 

24-28 Vaikų kuriamas plakatas ,,Gamtos vaistinėlė mano daržo lysvėje” Mokytojų komandos ,,Pingvinai”
15-31 Vaikų tyrinėjimai ,,Kas pievelėje gyvena?” Mokytojų komandos ,,Varliukai”
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS GRUPĖMIS
17 -21 Viktorina ,,Ką žinau apie augalus?” Mokytojų komandos ,,Bitutės”-
24 -28 Sportinė pramoga Mokytojų komandos ,,Varliukai” – ,,Ančiukai”
MOKYTOJŲ  METODINĖ VEIKLA
19* Mokytojų tarybos posėdis ,,Grupių vaikų pasiekimai”      
         
PARODA ĮSTAIGOS ERDVĖJE
27-31 Vaikų tėvų kūrybinių darbų paroda ,,Tu numegzk man, mama, kelią” Moktojų komandos Mokytojai, vaikai, tėvai