Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“

VEIKLOS PLANAS

 

2020 m. SPALIO  – LAPKRIČIO mėn.

 

Diena Priemonės  pavadinimas Atsakingas Dalyvauja
10-01 –

11-30

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-0389

,,Judame daugiau ir išradingiau” 4.1. veiklos skatinančios vaikų fizinį aktyvumą įgyvendinimas.  Sporto šakų specialistų  užsiėmimai.tikslinėms grupėms

Sporto šakų  specialistai:  šokio (liaudies žaidimų) mokytoja, jogos ir sporto šokių trenerės, kūno kultūros, fizinį aktyvumą organizuojantis mokytojas Įstaigos ikimokyklinės grupės vaikai, tėvai
10-01 –

11- 30

Prevencinės veiklos

Tarptautinė emocinio ir elgesio

problemų prevencijos programa „Zipio draugai”

Mokytojų komandos ,,Pelėdžiukai”

,,Varliukai”

,,Bitutės”

10- 01 Kūrybinės dirbtuvės ,,Muzikinė mandala”, paminėti muzikos dienai Meninio ugdymo mokytojos ,,Boružėlės” gr vaikai
10-01-10-09 Akcija ,,Mažoji mylia – 2020” skirta paminėti Kūno kultūros ir sporto dienai Meninio ugdymo mokytojas, fizinį aktyvumą organizuojantis mokytojas Prieškomyklinio amžaiaus vaikai,

Ikimokykllinio ,,Kiškiai”, ,,Vėžliukai”, ,,Varliukai”  grupių vaikai

10-05 -11-03 Muzikinė edukacinė veikla ,,Muzikinė gamtos gama” Mokytojų komanda,

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja

 

,,Kiškiai” gr. vaikai
10-10 – 11-27 Veiklos skirtos piešinių parodai parengti.

Piešinius pateikti Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos  projektui  ,,Aš noriu muziką nupiešti”

Mokytojų komanda

Meninio uhgdymo (dailės) mokytoja

,,Kiškiai gr. vaikai
MOKYTOJŲ  METODINĖ VEIKLA
10-16 Seminaras ,,Pasirengimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje bei priešmokyklinėje įstaigoje: strategijos, mokymo/si aplinkos ir metodų pasirinkimas bei nuotolinio darbo užduočių rengimas“ (8 akad. val.) pagal nuotolinio mokymo programą ,,Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 val.). Direktorius Mokytojai
10-19 Projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-0389

,,Judame daugiau ir išradingiau” paskaita mokytojams ,,Vaikų fizinio aktyvumo lauke skatinimo galimybės”

Direktorius Projekto sporto šakų specialistai,

Įstaigos mokytojai

11-16 Semianras ,,Diferencijuotų nuotolinio mokymo/si užduočių rengimas atsižvelgiant į vaiko mokymosi stilių bei naudojant Google apps ir Mikrosoft Office įrankius ikimokyklinėje/ priešmokyklinėje įstaigoje” Direktorius Mokytojai
PARODA ĮSTAIGOS ERDVĖJE
03- 30 Personalinė Rasos Rainienės karpinių paroda „Iškarpyti matymai ir regėjimai“

Tautodailės metus paminėti

Meninio ugdymo mokytojos  
15-30 Meninių darbų paroda ,,Rudens dovanos“ Mokytoja ,,Kiškiai” gr vaikai, tėvai
PARODA V. KUDIRKOS ŠILAINIŲ BIBLIOTEKOJE
10-12 11-30 Vaikų tėvų kūrybinių darbų paroda ,, Rudeninių lapų šėlsmas“ Mokytojų komanda Erika, Vida ,,Varliukai” gr. vaikai, tėvai