KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS ,,VĖRINĖLIS“

                                                                                      TVIRTINU

           Direktorė

           Dalia Šandrikienė

2022 m. sausio  mėn veiklos planas

 

Nr Priemonės  pavadinimas Data Atsakingas Dalyvauja
1 Administracijos  pasitarimai Pirmadierniais

13:00

Direktorius Administracija
2. Darbiniai pasitarimai dėl informacijos perteikimo Trečiadieniais 13:00 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytojai
3. Mokytojų metodinės tarybos posėdis 12 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytojai
4. Vaiko gerovės komisijos posėdis 26 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui VGK nariai
5. Įstaigos tarybos posėdis 19 d. Direktorius Tarybos nariai
6. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-0389

,,Judame daugiau ir išradingiau” 4.1. veiklos skatinančios vaikų fizinį aktyvumą įgyvendinimas.  Sporto šakų specialistų  užsiėmimai.facebook paskyroje

Visus metus Sporto šakų  specialistai:  šokio (liaudies žaidimų) mokytoja, jogos ir sporto šokių trenerės, kūno kultūros, fizinį aktyvumą organizuojantis mokytojas Įstaigos ikimokyklinės grupės vaikai, tėvai
7 Tarptautinio Etwinning projekto „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“.

Vaikų veiklos, jų viešinimas Etwinning platformoje

Visus metus Mokytojų komados ,,Vėžliukai”

,,Pelėdžiukai”

Tinklaveikla su ,,Klumpelė”, ,,Raudonkepuraitė”

8 Rytmetis atkeliavo ,,Trys karaliai“ 06 d. Mokytojų komandos Priešmokyklinių gr vaikai
9 Kūrybinės veiklos ,,Kuriame Lietuvos žemėlapį“ 10- 14 d. Mokytojų komandos ,,Kačiukai”
10 Improvizuotos  veiklos kūrimas ,,Žaidžiame meną“, respublikinis ikimokyklinių įstaigų, pradinių mokyklų, daugiafunkcinio centro projektas. 11 d Meninio ugdymo  (muzika, dailės) mokytojos Evalda, Violeta Visos grupės
11 Kasmetinė pilietinė iniciatyva Atmintis gyva, nes liudija“. 13 d. Mokytojų komandos Visos grupės
12 Respublikinis virtualus dainų ir šokių festivalis, ,Žiemos taku”  Vaikai atlieka pasirinkta kūrinį (dainą) žiemos tematika. 22 d. Meninio ugdymo  (muzika) mokytoja, Mokytoja Virginija, Aušra ,,Vėžliukai”

 

13. Vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Keliaukime Lietuvos keliais” 01 – 15 d. Meninio ugdymo  (dailės) mokytoja, Evalda Visos grupės
14. Kauno. V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje Šilainių padalinyje eksponuojami vaikų ir tėvų  kūrybinių darbų paroda ,,Už lango – žiema” 17 – 28 d. Mokytojų komanda Vida, Violeta. ,,Ančiukai”

,,Varliukai”

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                           Danguolė Simanauskienė