Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“

TVIRTINU:

Direktorė

Dalia Šandrikienė

2023 metų kovo mėn. veiklos planas

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Dalyvauja
Administracijos pasitarimai Pirmadierniais
13:00
Direktorius Administracija
Darbiniai pasitarimai dėl informacijos perteikimo Trečiadieniais 13:00 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytojai
Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas
,,Judame daugiau ir išradingiau”
Visus metus Meninio ugdymo mokytoja Gražina, grupių mokytojos Įstaigos ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojai, tėvai
Gerų
ugdymosi rezultatų užtikrinimas.
Įstaigos projektas ,,Kaip kūrybiškas mokymasis vaikus įtraukia į žinių tyrinėjimą”
Visus metus Švietimo pagalbos specialistai, grupių mokytojai. Įstaigos ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojai, tėvai.
Prevencinės veiklos vaikams apie emocinį raštingumą ir psichologinį atsparumą pagal Mindfulnes metodiką. Visus metus Psichologė

Akvilė

Įstaigos ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai
Komunikaciniai – didaktiniai pedagogo ir vaiko susitikimai 01d.- 31 d. Soc, pedagogė

Vita

Ugdytinių grupelės pagal poreikį
Tapybos darbų paroda ,,Aš gyvenu Lietuvoje” 01d. -15 d. Mokytoja Raminta, meninio ugdymo (dailės) mokytoja Evalda ,,Boružėlės” gr ugdytiniai
Išvyka į Tado I. zoologijos muziejų ,,Namai, namučiai” 10d. Mokytoja Raminta ,,Boružėlių” gr ugdytiniai
Akcija ,,40 paukščių diena” 10 d. R.Stankuvienė, K.Vaidotienė, R.Aleknavičiūtė ,,Kiškių” gr. ,,Bitučių” gr. ,,Kačiukų” gr. ugdytiniai
Tarpgrupinė veikla ,,Ką aš žinau apie Lietuvą?” 07 d. Mokytojos Rima, Diana ,,Peliukų”, ,,Meškučių ” ,,Vėžliukų” gr. ugdytiniai
Tapybos darbų

,,Piešiu Lietuvą”

06 d. -20 d. Meninio ugdymo (dailės) mokytoja Evalda, mokytoja Stanislava ,,Pelėdžiukų” gr. ugdytiniai
Respublikinis ikimokyklinių įstaigų
Trikrepšio festivalis, skirtas
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti
09 d Meninio ugdymo ( šokio) Gražina, mokytoja Stanislava ,,Peledžiukų” gr, ,,Boružėlių” gr., ,,Bitučių” gr ugdytiniai
Sporto pramoga ,,Bėgimas su trispalve ” 10 d. Meninio ugdymo (šokio) mokytoja Gražina, Mokytojos Aušra b., Stanislava, Kristina ,,Bitučių” gr., ,,Pelėdžiukų” gr ugdytiniai
Piešinių paroda “Robotas” 13 d.-27 d. Meninio ugdymo (dailės) mokytoja Evalda, mokytoja Stanislava “Pelėdžiukų” gr. ugdytiniai
Tapybos darbų paroda ,,Nupiešiu, nuspalvinsiu visą gimtinę” 13 d. -24 d. Meninio ugdymo (dailės) mokytoja Evalda, mokytoja Virginija ,,Vėžliukų” gr. ugdytiniai
Robotų paroda ,,Mano draugas robotas” 03 d. – 27 d. Mokytojos Stanislava, Aušra B. ,,Pelėdžiukų” gr. ugdytiniai
LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS I -ojo etapo pamokėlės 01 d. – 31d Meninio ugdymo (šokio) mokytoja Gražina Visos grupės
„Tarptautinio eTwinning projekto „Pats 1 – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“ pristatymas, darbo eiga ir prioritetai“ (10 val.).
Programa „Tarptautinio eTwinning projekto „PATS 1 – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“ diegimas bei įgyvendinimas“ (40 val.). Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė
17 d. 13 val. nuotolinis Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytojai
,,Ugdymas be sienų”.

Viktorina  ,,Gamta visų namai?”

22 d. Mokytoja Raminta ,,Boružėlių”- ,,Vėžliukų” gr.ugdytiniai
Žaidimų savaitės ,,Mokomės žaisdami ir sportuodami” su vaikais, turinčiais didelių specialiųjų ugdymosi poreikių Antradieniais Švietimo pagalbos specalistai:  Germa, Laima,  meninio ugdymo (šokio) mokytoja Gražina,  mokytoja  Diana Ugdytinių grupelės pagal poreikį
Įstaigos tarybos posėdis 1 d. Tėvų atstovai Įstaigos tarybos nariai

 

 

Suderino:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danguolė Simanauskienė