Kauno lopšelio – darželio „Vėrinėlis” atlyginimo už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas ugdymo sąlygų tenkinimą lėtų panaudojimas

2019 m. I ketvirtis

2019 m. II ketvirtis