Lopšelio-darželio „Vėrinėlis” bendruomenė pasitiko Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos 30-ąsias metines. Mokytojos ir vaikai su tėveliais vieningai paminėjo šią dieną dalyvaudami visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija”. Ant grupių palangių ir ant palangių namuose visi kartu degė žvakutes. Plačiau

Informuojame, kad “Pingvinų” grupė uždaryta iki gruodžio 31 d.

“Vėžliukų” grupės uždarymas pratęsiamas dėl papildomo susirgimo iki gruodžio 31 d.

Informuojame, kad „Vėžliukų” grupėje nustatytas COVID-19 atvejis, todėl įvertinus situaciją, ugdymo procesas „Vėžliukų” grupėje organizuojamas tik nuotoliniu būdu. Nuotolinis ugdymas planuojamas vykdyti iki gruodžio 30 d. (įskaitytinai).

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

 IŠTRAUKA IŠ VYRIAUSYBĖS NUTARIMO:

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO”

2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

Mieli tėveliai, saugokime vaikus, save ir darbuotojus.

 

Visą nutarimą galite perskaityti paspaudę čia.

Informuojame, kad 2 įstaigos darbuotojams 2020-12-10 nustatyti teigiami Covid-19 atvejai. Darbuotojai dirbo ,,Drugelių‘‘ ir ,,Kačiukų‘‘ grupėse. 

Remiantis Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020-12-10 raštu, įstaigoje įvestos rekomenduojamos infekcijos plitimą mažinančios priemonės. Vaikų grupės ,,Drugeliai‘‘ ugdymo procesas atšauktas iki gruodžio mėn. 20 d. (įskaitytinai), o grupės ,,Kačiukai‘‘ – iki gruodžio mėn. 22 d. (įskaitytinai).

Kitose grupėse ugdymas vykdomas įprastu ritmu.