„Bitučių” ir „Kiškučių” grupių vaikai, kartu su mokytojomis dalyvavo Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio – kūrybinio projekto „Aš ir šokis” veikloje. Kartu su muzikos mokytoja Violeta Vikniene, vaikai išmoko šokį „Rokenrolas”, kurį linksmai ir energingai šoko įstaigos kieme.

„Bitučių ir „Kiškučių” grupių vaikai sveikina visus su Tarptautine vaikų gynimo diena!

LTMŽ šokis atidarė 2021 m. II-o etapo festivalį. Greiti, vikrūs, draugiški vaikai visas užduotis atliko su šypsenom! Buvo visiem labai smagu. Renginį vedė Gražina Sidabrienė ir Virginija Karkauskienė.

 

ETWINNING TARPTAUTINIO PROJEKTO „NETIPINĖ APLINKA – VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO PLĖTOTĖ”

KAUNO MIESTO NUOTOLINĖS VAIKŲ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

 „TU NUMEGZK MAN, MAMA, KELIĄ”

l.d. „Vėrinėlis”, „Boružėlių” grupė – „Švelnioji juosta”

 

l.d. „Drevinukas”, „Giliukų“ grupė – „Tau, mamyte, žydi gėlės“ ir „Geniukų“ grupė – „Gyvybės ir svajų medis“

 

l.d. „Vėrinėlis”, „Drugelių” grupė – „Drugelių juosta”

l.d. „Vėrinėlis”, „Pingvinų” grupė – „Vingiuotas takelis”

l.d. „Linelis”, 6 metai, komandinis darbas – „Vingiuotas takelis”

l.d. „Vėrinėlis”, „Kačiukų” grupė – „Šeima” ir „Pavasaris, ruduo, žiema”

l.d. „Vėrinėlis”, „Varliukų” grupė –

l.d. „Vėrinėlis”, „Meškučių” grupė – „Margas kilimėlis”

l.d. „Vėrinėlis”, „Pelėdžiukų” grupė – „Juosta mamai”

l.d. „Vėrinėlis”, „Peliukų” grupė – „Su meile mamai”

l.d. „Vėrinėlis”, „Vėžliukų” grupė – „Bėkime spalvotu takeliu”

 

Nuotolinis baigiamasis renginys  vyko gegužės 27 d. 10 val. Vaikai su mokytojais demonstravo sukurtas juostas grupėse, pasakė jų pavadinimus; 1 – 2  vaikai dedikavo žodžius, skirtus mamai pagerbti.

Įstaigų juostų su vaikais pristatymas truko – 3-5 minutes.  

Kūrybinių dirbtuvių baigiamasis renginys  vyko nuotoliniu būdu, naudojant IKT įrankį Google Meet.

„Tu numegsk man mama kelią” nuostatai

Kviečiame tėvelius pasirašyti sutartis.

Atvykti galite:

gegužės 26 d. 7:30 – 9:45 ir 10:30 – 12:00

2021 balandžio mėnesį vyko priešmokyklinių grupių renginys „Aš saugus, kai žinau“.

Jo metu įtvirtinome sąvokas apie saugumą kasdieniniame gyvenime, mokėmes saugiai ir drauge siekti tikslo, stengėmės sukurti pasitikėjimo ir paramos atmosferą, o taip pat- gerinome kalbinius bei judėjimo įgūdžius.

Parengė logopedė Laima Rickevičienė, mokytoja Gražina Sidabrienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Stasė Lukienė.

 

Šiais mokslo metais „Varliukų”, „Pelėdžiukų” ir „Bitučių” grupėse buvo vykdoma tarptautinė prevencijos programa „Zipio draugai”, kurios tikslas – padėti vaikams išmokti lengviau įveikti kasdieninius sunkumus. Programa padėjo vaikams įveikti stresą, mokė ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais, įtvirtino vaiko gebėjimus naudoti paramą ir ją teikti, ugdė vaikų empatiją.

 

Kauno lopšelio – darželio ,,Vėrinėlis” mokytojos dėkoja už dovanotos knygas. Knygas dovanojo patogupirkti.lt
Knygos skirtos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, savišvietai, asmeniniam tobulėjimui, mokytojų metodinei veiklai.