Asmenims, atlydintiems vaikus,
privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones)


Ugdyme draudžiama dalyvauti vaikams, kuriems:
> pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau)
> turi viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių
(sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys)

Deklaracija

Rankų higiena

Uždenk kosulį

SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ
ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1840)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS AR_2020-08-11

Prevencines veiklas ,,Kimočių gatvėje gyvenantys jausmai”  įgyvendino vaikai su tėvais nuotoliniu mokymu Facebook grupėse. 

Mokytojų komandos pakvietė tėvus kartu su vaikais keliauti ir susipažinti su Kimočių gatvėje gyvenančiais jausmais.

Socialinio-emocinio ugdymo programa “Kimochis”skirta:

  • ugdyti Emocinį intelektą;
  • skatinti pozityvų elgesį;
  • lavinti bendradarbiavimo įgūdžius;
  • lavinti vaiko charakterį.

Kimochiai – skirtingus charakterius turinčios lėlytės. Spalvingi Kimočių  charakteriai – tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė.

Turėsite galimybę apibendrintai matyti, kokie  vyrauja vaikų  jausmai (Kimočiai).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977, informuojame, kad susidarius sprendime nurodytoms situacijoms ir esant poreikiui mūsų ugdytiniams lankyti darželį, prašome mus informuoti telefonu 8 37 366 599.

Taip pat, norime pridėti, kad turėsite pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų individualias situacijas, bei turėsite lankyti ne mūsų darželį, o Švietimo skyriaus nustatytą ugdymo įstaigą.

Peržiūrėti dokumentą