Informuojame, kad „Vėžliukų” grupėje nustatytas COVID-19 atvejis, todėl įvertinus situaciją, ugdymo procesas „Vėžliukų” grupėje organizuojamas tik nuotoliniu būdu. Nuotolinis ugdymas planuojamas vykdyti iki gruodžio 30 d. (įskaitytinai).

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

 IŠTRAUKA IŠ VYRIAUSYBĖS NUTARIMO:

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO”

2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

Mieli tėveliai, saugokime vaikus, save ir darbuotojus.

 

Visą nutarimą galite perskaityti paspaudę čia.

Informuojame, kad 2 įstaigos darbuotojams 2020-12-10 nustatyti teigiami Covid-19 atvejai. Darbuotojai dirbo ,,Drugelių‘‘ ir ,,Kačiukų‘‘ grupėse. 

Remiantis Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020-12-10 raštu, įstaigoje įvestos rekomenduojamos infekcijos plitimą mažinančios priemonės. Vaikų grupės ,,Drugeliai‘‘ ugdymo procesas atšauktas iki gruodžio mėn. 20 d. (įskaitytinai), o grupės ,,Kačiukai‘‘ – iki gruodžio mėn. 22 d. (įskaitytinai).

Kitose grupėse ugdymas vykdomas įprastu ritmu.

Dėl šalyje susiklosčiusios epidemiologinės situacijos, visi bendrojo ugdymo įstaigų auklėtiniai (taip pat ir pradinukai) po rudens atostogų kitą savaitę mokysis nuotoliniu būdu.
Darželiai dirbs įprastu režimu, tačiau, jei tik turite tokią galimybę, primygtinai rekomenduojame vaikams likti namuose. Tokiu atveju už darželį mokėti nereikės.
Visas neformalus vaikų ugdymas tęsiamas nuotoliniu būdu arba laikinai stabdomas, perkeliant jį į kitą laikotarpį.
Nepatogumų išvengti nepavyks, tačiau prašome supratingumo – situacija šiuo metu labai rimta ir negalime rizikuoti miestiečių sveikata ar net gyvybėmis.

Atsižvelgiant į kasdien kylančią koronavirusinės infekcijos plitimo kreivę bei prastėjančią epidemiologinę padėtį šalyje, greta kitų didžiųjų miestų nuo spalio 28 dienos karantinas skelbiamas ir Kaune. Reaguojant į tai, miestas stiprina prevencinius veiksmus ir koronaviruso kontrolę ugdymo įstaigose bei neformaliojo švietimo sektoriuje. Kol kas karantino režimas Kaune numatytas iki lapkričio 11 d., tačiau šis terminas gali būti pratęstas. Skaityti daugiau


Naujausi Operacijų vadovo sprendimai, labai prašome laikytis nustatyto reglamentavimo.

Taip pat prašome sekti Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius karantino laikotarpius.

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/asr

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/22fb9b40143c11ebb0038a8cd8ff585f/asr

 

Prašome tėvelius vadovautis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c/asr

 

Sveikatos apsaugos skyriaus informacija:

Norime priminti, kad maisto daviniai išduodami tik tokiu atveju, jei stabdomas vaikų maitinimo paslaugų teikimas mokyklose. Jeigu karantino metu ar ekstremalios situacijos metu tėveliai dėl savo vaiko saugumo neveda jo į įstaigą, nors įstaiga dirba visu pajėgumu, tokiu atveju vaikui sausas davinys nepriklauso.

Nuoroda į teisės aktą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/ykcNbGLoDt?jfwid=-wsolgtpah

 

Nuo 2020 m. spalio 28 d. iki lapkričio 11 d. Kauno lopšelyje – darželyje „Vėrinėlis“ organizuojamas nuotolinis mokymas. Tėvai, kurių vaikai liks namuose, bus atleidžiami nuo mokesčio už darželį. Prireikus, nuotolinio ugdymo laikotarpis gali būti pratęstas. Grupės darželyje taip pat veiks.

Darželinukų tėvams, jei tik įmanoma, rekomenduojama vaikus saugiai palikti namuose.

Dėl ugdymo organizavimo nuo spalio 28 iki lapkričio 11 dienos

NUOTOLINIS UGDYMAS

Kiekvieną dieną ,,Meškučių” grupės vaikai aktyviai sportuoja. Sportiniai žaidimai, skirti vaiko aktyvumo ir judėjimo poreikiui tenkinti.