Šiais mokslo metais „Varliukų”, „Pelėdžiukų” ir „Bitučių” grupėse buvo vykdoma tarptautinė prevencijos programa „Zipio draugai”, kurios tikslas – padėti vaikams išmokti lengviau įveikti kasdieninius sunkumus. Programa padėjo vaikams įveikti stresą, mokė ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais, įtvirtino vaiko gebėjimus naudoti paramą ir ją teikti, ugdė vaikų empatiją.