Aktualijos 2019 m. lapkričio – gruodžio mėn. (priedas 1, priedas 2)

Sausio mėnesio naujienos

Vasario mėnesio naujienos

Vasario mėnesio aktualijos

,,Tėvai – ugdymo įstaigos fizinio aktyvumo veiklos dalyviai“ 2020 m. Sausio – vasario mėn.

Kovo mėnesio naujienos

Kovo mėnesio aktualijos

Balandžio mėnesio aktualijos nr. 1

Balandžio mėnesio aktualijos nr. 2

Gegužės mėnesio aktualijos nr. 1

Gegužės mėnesio aktualijos nr. 2

Birželio mėnesio aktualijos nr. 1

Birželio mėnesio aktualijos nr. 2


Sporto specialistų darbo grafikas

Sporto specialistų darbo grafikas birželio – liepos mėn.

Sporto specialistų darbo grafikas rūgpjūčio mėn.


Įrenginiai

Judame išties išradingiau!

Projekto ,,Judame daugiau ir išradingiau  kūno kultūros mokytoja Justina nuo kovo 2 dienos pradėjo vesti užsiėmimus. Mokytoja veda fizinio aktyvumo veiklas: mankštas, žaidimus, kūrybines judrias veiklas. Užsiėmimais vaikai džiaugiasi kasdien po 15 min. Veiklos vyksta grupėje, salėje arba lauke. Vaikai pilni gerų emocijų ir spinduliuoja energija. Visi dar geresnės nuotaikos ir po kiekvieno susitikimo su Justina turi daug naujų įspūdžių. Tėveliai džiaugiasi veiklų įvairove ir vaikų atsiliepimais, kad darželyje linksma.

Tėvų įsitraukimas į projektą „Judame daugiau ir išradingiau“

Vasario 27 dienos vakare „Varliukų“ grupėje vėl susirinko tėveliai, mamytės, sesės, broliai ir močiutės. Kas žaidė, kas fotografavo, kas stebėjo. Vaikai tryško džiaugsmu, kad susirinko jų šeimos nariai. Tačiau tiek suaugusiems, tiek mažiems užteko emocijų ir energijos.

Pirmiausia vaikai balsavo, kad nori tėveliams parodyti, kaip moka šokti ir dainuoti „Pučia vėjas“. Labai noriai prisijungė mamytės ir sesės. Visi kartu pasidžiaugėme ir paplojome vieni kitiems. Mamos sakė, kad namuose vaikai kartoja visus grupėje išmoktus žaidimus ir dainas.

Taip pat pašokome lietuvių liaudies ratelį „Margis ir katelė“. Vyresniosios sesės greitai suprato taisykles ir gerai įsijautė į katelių vaidmenis.

Draugiškai pažaidėme žaidimą „Eime“. O labiausiai visiems patiko energingasis žaidimas „Arkliai pabėgo“. Kol vieni buvo arklidėse šeimininkas su 4 arkliais važiavo į turgų, užsisvajojo ir arkliai nutrūko. Pabėgusius arklius šeimininkas gaudė, o visi skaičiavome, kiek jau sugauta ir kiek arklių dar liko. Atsigaivinome vandeniu, išklausiau tėvelių nuomonės apie šių renginukų naudą jiems ir vaikams. Džiugu, kad kaskart įsitraukia vis daugiau narių. O dabar renkamės naujus žaidimus ir laukiame sekančių judrių susitikimų pasidžiaugimų su artimaisiais grupėje.

Akimirkos kaip žaidžiame sportuodami…

2020-02-06

„Varliukų” grupė

Paskutinės sausio mėnesio savaitės vakarą „Varliukų“ grupės bendruomenė susibūrė kartu pajudėti ir pažaisti.

Vaikai džiūgavo, kad mamos, sesės ir broliai bei viena močiutė skyrė laiko ne tik apsilankyti grupėje, bet ir pasportuoti! Prisiminėme ir grupės svečiams priminėme, kad sėkmingai dalyvaujame Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte „Judame daugiau ir išradingiau”.

Pirmiausia pasikartojome patį pirmąjį išmoktą žaidimą „Karalius Abraomas”. Reikėjo prisiminti, kuri ranka yra dešinė, o kuri kairė. Paskui nesupainioti, kuri koja dešinė, o kuri kairė.

Antrasis žaidimas padėjo išmokti atkreipti dėmesį į detales. Išrinktas vaikas tapo vedėju ir paskelbė, kokie žmonės gali patekti į kitą grupės dalį. Žaidimo metu buvo išrinktos tokios kategorijos: “Su poniais”, “Žali”, “Su gėlėmis”, “Blizgantys” ir pan.

O visą judrųjį vakarą vainikavo bendras mūsų visų šokis „Laikrodis”.

Skambant muzikai sustojome į ratą ir maži bei dideli tapome laikrodžiais su rodyklėmis. Išsitreniravome visus kūno raumenis, jautėmės sukaitę ir laimingi. Šeimos nariai sužinojo, kaip vaikai mokomi kryptingai judėti palaikant fizinį aktyvumą.

2020-02-03

„Kiškučių” grupė

Kiekvieną rytą „Kiškučių“ grupės vaikai pradeda sportuodami. Vaikams labai patinka imitacinis žaidimas „Kelionė į mišką“. Keliaudami vaikai turi įveikti „kliūtis“ – eiti per lieptą, šokti nuo kelmo ant kelmo, pralįsti pro nulūžusius medžius,  peršokti per nukritusius rąstus.

Aktyi veikla nuteikia gerai dienos pradžiai.

Parengė mokytoja Gitana Balčiuvienė

2020-01-24

Sportinė  pramoga  ,,Išradingai judame”

Dalyviai: ,,Ančiukai” (1,7 – 3 m. ),,Pingvinai”, ,,Kačiukai” (3-4 m.) ,,Kiškiai” (4-5 m) grupių vaikai ir mokytojai.

Grupių vaikai išbandė priemones judesio lavinimui: rideno kamuolius, šliaužė  suoliuku, perlipo kliūtis,  ropojo  takeliu.

Vaikai lavino judesio koordinaciją, stiprino kūno dalių rankų, kojų, liemens raumenis,  konkrečiu judesiu vaikai tobulino praktinius įgūdžius, įgijo pasitikėjimo pereiti prie sudėtingesnių pratimų.

Stiprino bendrystės jausmą.

Aprašė mokytojos:

Violeta Kovaliovienė

Gražina Sidabrienė

Stebint šiuolaikinės visuomenės problemas ir kylančias bėdas dėl visuomenės mažo judėjimo ir fizinio aktyvumo, lopšelis – darželis „Vėrinėlis” nusprendė teikti projektą, kuris suteiks galimybių organizuoti daugiau fizinio aktyvumo veiklų šios įstaigos
bendruomenei. Remiantis LR seimo nutarimu dėl 2011–2020 metų valstybės sporto plėtros strategijos patvirtinimo 2011 m.
kovo 24 d. Nr. XI-1296 bei Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151, kurie įpareigoja sudaryti sąlygas visų Lietuvos
socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą, taip sprendžiant itin svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės
gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius. Šie valstybės
dokumentai kuriami neatsitiktinai, bet įvertinant šiuolaikinės visuomenės gyvenimo būdą. Mūsų švietimo institucija – ne
išimtis, mūsų ugdytiniai kopijuoja savo tėvelių gyvenimo būdą, kuris yra gana pasyvus. Vis didesnis dėmesys yra pasyvioms
laisvalaikio veikloms, o ne aktyviems užsiėmimams. Švietimo institucijos ugdytojai taip pat stokoja aktyvesnių laisvalaikio
praleidimo būdų, o pasyvios veiklos, socialiniai tinklai turi įtakos darbuotojų emocinei būsenai ir pozityvizmui. Projekto tikslas
– skatinti darželio bendruomenės fizinį aktyvumą. Projekto metu darželio bendruomenė planuoja įtraukti į savo ugdymo
veiklas daugiau fizinio aktyvumo užsiėmimų, organizuoti liaudies žaidimų pamokėles, kurios skatina judėjimą. Projekto metu
tikimasi, kad dalyviai įgis žinių ir aktyviai įsitrauks į projekto veiklas, kurios padės formuoti tinkamas nuostatas apie fizinio
aktyvumo svarbą. Projekto metu ketinama įsigyti priemonių ir įrangos (dviratukus, paspirtukus, roges,kamuolius, tinklinio
įrangą, liaudies žaidimų priemones, treniruoklius), kurios įtrauks bendruomenės narius į aktyvaus judėjimo veiklas. Projekto
metu tėvai, vaikai ir pedagogai pagerins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius ir kompetencijas. Pagerės vaikų ir tėvų
santykiai, nes jie turės galimybę daugiau praleisti laiką kartu. Šiuo projektu ketinama sudaryti vaikams daugiau galimybių
būti lauke, tačiau esant blogam orui, judėjimo veiklų nenutraukti, bet organizuoti patrauklias veiklas patalpose. Todėl
planuojam įsigyti interaktyvias edukacines grindis, kurios skirtos lavinti vaikų judesių koordinacijai, reakcijai ir loginiam
mąstymui. Projekto dalyviai: vaikai, tėvai ir pedagogai susiformuoja nuostatas apie fizinio judėjimo reikalingumą, sveiką
gyvenseną ir fizinio judėjimo poveikį emocinei būsenai. Projekte dalyvauja tik apie 50% pedagogų, tačiau projekto veiklų
poveikis bus ir nedalyvaujančių pedagogų nuostatoms. Įsigytos priemonės ir įranga fizinio vaikų veiklų aktyvumui
organizuoti, papildys lopšelis-darželis materialinę ir ugdymo bazę. Naujos priemonės ir įranga sukurs patrauklesnes darželio
veiklas, todėl pats lopšelis-darželis Vėrinėlis tampa mieste patrauklesnis. Gerėja ugdytinių ir darbuotojų emocinė būsena,
mažėja 15-20% vaikučių sergamumas. Įstaigos pedagogai inicijuoja kūrybiškesnes veiklas, 15% veiklų skirtos ugdytinių
fiziniam aktyvumui. Projekto laikotarpis pasirinktas 36 mėn., nes tai laikotarpis per kurį vaikai nuo lopšelio iki
priešmokyklinio ugdymo užsėmimų išbandys fizinio aktyvumo veiklas. Po šio ugdymo bus įvertinamas fizinio aktyvumo
skatinimo rezultatas.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „šmm logo“