Projektas Nr. SRF-FAV-2019-1-0389  ,,Judame, daugiau ir išradingiau“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas

Projektas Judame daugiau ir išradingiau”

„Judame daugiau ir išradingiau“ vaikų fizinės būklės gerinimas remiantis natūraliu aktyvumu

            Kauno lopšelio – darželio ,,Vėrinėlis“ bendruomenė trečius metus įgyvendina projektą ,,Judame daugiau ir išradingiau“  bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Sporto specialistai kryptingai plėtoja judėjimo funkcijas, ugdo vaikų fizines ypatybes. Fizinių ypatybių sąvoka apibūdina kokybinius fizinės veiklos arba atskiro veiksmo ypatumus.

Vaikų fizinę būklę gerina natūraliu aktyvumu sporto šakų specialistai: fizinio aktyvumo (kūno kultūros) mokytojas, šokių (liaudies žaidimų) mokytojas,  šokių (sportinių) treneris, jogos treneris gerina vaikų fizinį darbingumą, adaptacines galimybes. Vaikai pratinami laisvai valdyti kūną, ugdyti raumenų pojūtį bei gebėjimą atlikti veiksmus ekonomiškai – diferencijuoti greičio, jėgos, ištvermės paramertus priklausomai nuo konkrečių sąlygų.

Ugdytinos vaikų fizinės ypatybės skirtingose fizinio aktyvumo pratybose/ pamokėlėse/ treniruotėse (žr. pav.)

Liaudies žaidimų (šokio) pamokėlių vaikų fizinės būklės gerinimas

Šokių (liaudies žaidimų ) mokytoja pamokose atskleidžia vaikų judesių išraiškos būdus. Vaikų prigimčiai artima judesių išraiškos forma yra imitcija pagal muziką, įdomų pasakojimą, pasaką. Vaikai mėgsta pamėgdžioti žvėrelių, paukščių veiksmus, gamtos reiškinius pasakų veikėjus. Ugdomas gebėjimas judesiais pavaizduoti vienus ar kitus būdingus veiksmų bruožus. Vaikai skatinami judesiais, gestais, mimima, garsiais išreikšti savo emocinę būseną, nuotaiką. Taip pat galima improvizuoti jiems suprantamą muzikinį siužetą, pasaką. Tam tinka laisvieji pratimai, specialios judesių kombinacijos, įsivaizduojami ir pačių sukuriami judesiai ir veiksmai. Būdinga tai, kad vaikai orientuojami suvokti judesių grožį, jais perteikti išgyvenimus ir mintis, kurti įvairius judesius ir jų derinius.

Liaudies žaidimų pamokėlėse judesių tikslumas ugdomas atliekant pačius elementariausius, pagrindinius judesius. Vaikai atlieka judesius bendrais bruožias, įvaldant bendrą jų struktūrą.  5 – 7 metų amžiuje pamažu didinami reikalavimai tiksliai atlikti judesį erdvėje, kurti taisyklingą judesio modulį. Vaikai kaskart vis tikliau diferencijuoja judesio jėgą, judesius atlieka vis ritmiškiau, reikiamu tempu. Tam naudojami įvairūs pratimai, žaidimai.

 

Fizinio aktyvumo pratybų ,,Sportuok sveikai“  vaikų fizinės būklės gerinimas

Vaikai turi skirtingai įgimtus gebėjimus, kurie ugdant kaskart vis aiškiau ir ryškiau pasireiškia. 3 -7 metų amžiaus vaikams būdingas fizinis aktyvumas, noras žaisti.  Paprasti, bet įvairūs pratimai, kuriuose nereikia judesių tikslumo, turtina vaikų patirtį, ugdo vaikų fizines ypatybes – greitumą, ištvermę ir jėgą.

Sportinių šokių treniruočių vaikų fizinės būklės gerinimas

Sportinių šokių treniruotėse ugdomas vaikų judesių tikslumas ir koordinacija.

Judesių tikslumas ir korekcija lavėja bei tobuėja praktinėje vaiko veikloje, per specialias judesių mokymo pratybas (pvz. mestas kamuoliukas įkrito į krepšį, nuskriejo už vėliavėlės, peršoko per ,,griovį“ ir pan.).

Pirmiausia judesių tiklsumas priklauso nuo jutiminės patirties. Jutiminį judesio parametrų ( laiko, erdvės, jėgos) suvokimą stimuliuoja praktinė veikla.

Antroji signalinė sistema patikslina judesių vaizdinius, suteikia papildomos informacijos. Žodis, garsinis signalas, muzika padeda nustatyti judesio požymius, atlikimo tempą, ritmą. Tai atlieka regėjimo, raumenų pojūčio, klausos, kalbos analizatoriai.

Jogos treniruočių vaikų fizinės būklės gerinimas

Jogos trenerė, akcentuoja taisyklingos kūno laikysenos ugdymą. Siekiant suformuoti gražias kūno formas, gerą, tiesią kūno laikyseną, sudaryti palankias sąlygas vidaus organų veiklai reikia skirti pratimus, kurie lavina kaklo, pečių juostos, nugaros ir ypač pilvo preso raumenis. Labai svarbu išlavinti šiuos raumenis, kad taisyklingai formuotųsi griaučiai ir neiškryptų stuburas.

Jogos treniruotėse atliekami   pratimai/pozos lavina kaip tik šiuos raumenis. Tai kūno ištempimo pratimai, pasilenimai į kairę ir į dešinę, pirmyn ir atgal, pratimai iš įvairių pradinių padėčių, specialūs koreguojamieji pratimai ( sėdėjimas su smėlio maišeliu ant galvos, su gimnastikos lazda ant menčių, pasistiebus, stovėjimas ant vienos kojos). Atliekant tuos pratimus reikia siekti judesių tikslumo ir reikiamos įtampos.

Vaikus svarbu išmokyti taisyklingų pradinių padėčių – rankos prieš krūtinę, rankos už galvos, rankos už nugaros, rankos prie pečių, rankos ištiestos į šalis. Šios padėtys formuoja įgūdį taisyklingai laikyti kūną.

Parenkami pratimai, kurie harmoningai lavina visas stambiąsias raumenų grupes ir smulkiąją muskultūrą – bendrieji pratimai su įrankiais ir be įrankių. Jie stiprina kaklo, rankų, pečių juostos, nugaros, liemens, kojų raumenis. Atliekant įvairų darbą stiprėja raumenys, didėja sąnarių paslankumas, gražėja kūno formos, gerėja laikysena. Šie pratimai atliekami lėtu tempu, tačiau įtampa gana didelė. Fizinis krūvis organizmui didinamas pratimus kartojant daugiau kartų, pasunkinant perkialiamą kūno dalį kokiu nors nesunkiu įrankiu, atskirų kūno dalių arba savo kūno svoriu. Įtampą galima padidinti ir atitinkamu pradinės padėties pakeitimu, kuris užtikrina pastangų koncentraciją tam tikrose raumenų grupėse arba sudaro palankias sąlygas jėgai panaudoti.


2021 metų šūkis ,,Siekime fizinio aktyvumo kartu – išsilaisvinkime iš apribojimų”.

Tinkama mąstysena, motyvacija ir metodai pašalina visus apribojimus. Žengiant pirmyn, svarbu turėti žemėlapį, sėkmės modelį (žr. 1 pav.).

1 pav. ,,Beribiškumo modelis“

Šis modelis tinka tiek individams, tiek šeimoms, tiek organizacijoms. Mes visi turime savo unikalias istorijas, grumiamės su sunkumais ir galima pasidžiaugti savo pranašumais. Todėl, kad ir kokia būtų jūsų situacija, žinokite esate ne vieni.

Projekto įgyvendinimui taikysime šį ,,Beribiškumo modelį“ sporto šakų treniruotėse (jogos, sportinių šokių), pratybose (fizinio aktyvumo – ,,Sportuok sveikai), pamokėlėse (šokiai – liaudies žaidimai ir rateliai). Kiekvienas mokytojas, treneris sieks  mąstysenos be apribojimų KAS yra įmanoma vaikui?, motyvacijos be apribojimų KODĖL? energija, reikalinga daryti tai, ką reikia, kad pasiektume tikslą ? metodo be apribojimų  KAIP ? logiškos, susistemintos instrukcijos.

Sporto šakų specialistai savo dalyko specifikoje sujungs prasmę ir vertybes; išmokys vaikus, tėvus, organizacijos bendruomenę techninių bei taktinių veiksmų, taip jiems suteikiant galimybę pasiekti savo potencialą.


2019 – 2020 m.

Aktualijos 2019 m. lapkričio – gruodžio mėn. (priedas 1, priedas 2)

2020 m. Sausio mėnesio naujienos

2020 m. Vasario mėnesio naujienos

2020 m. Vasario mėnesio aktualijos

,,Tėvai – ugdymo įstaigos fizinio aktyvumo veiklos dalyviai“ 2020 m. Sausio – vasario mėn.

2020 m. Kovo mėnesio naujienos

2020 m. Kovo mėnesio aktualijos

2020 m. Balandžio mėnesio aktualijos nr. 1

2020 m. Balandžio mėnesio aktualijos nr. 2

2020 m. Gegužės mėnesio aktualijos nr. 1

2020 m. Gegužės mėnesio aktualijos nr. 2

2020 m. Birželio mėnesio aktualijos nr. 1

2020 m. Birželio mėnesio aktualijos nr. 2

2020 m. Liepos mėnesio aktualijos

2020 m. Rugpjūčio mėnesio aktualijos


Sporto specialistų darbo grafikas 2020 m. sausio – kovo mėn.

Sporto specialistų darbo grafikas 2020 m. birželio – liepos mėn.

Sporto specialistų darbo grafikas 2020 m. rūgpjūčio mėn.

Sporto specialistų darbo grafikas 2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn.


JUDESIO IR PROTO TRENIRUOČIŲ INTEGRAVIMAS

,,JUDAME DAUGIAU IR IŠRADINGIAU“

          Mes, Kauno lopšelio – darželio ,,Vėrinėlis“ bendruomenė įgyvendiname projektą ,,Judame daugiau ir išradingiau“ bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

Judėjimo aktyvumas – organizmo augimo bei tobulėjimo stimuliatorius. Sportas ir kiekviena kita judėjimo aktyvumo forma optimizuoja vaiko motorikos bei psichinės ir socialinės brandos vyksmą.

Keturi sporto specialistai: fizinio aktyvumo (kūno kultūros) mokytojas, šokių (liaudies žaidimų) mokytojas,  šokių (sportinių) treneris, jogos treneris, veiklas pagrindžia judesio mokymo bei funkcinės treniruotės principais. Galvos smegenys geriausiai treniruojamos, kai atlieka spontaniškus, dinamiškus, tikslius, įdomius, tikslingus ir originalius judesius, kur sujungiamas protas, emocijos ir judesiai.

Fizinio aktyvumo pratybų ir treniruočių  naudą specialistai pastebi taikydami metodus: Edwardo de Bono ,,Šešių mąstymo skrybėlių“ ir ,,Šešių veiklos batų“.

Skaityti plačiau: nuoroda

http://linoit.com/users/dnguolesimanauskiene/canvases/%20Edwardo%20de%20Bono%20metodai

Šie metodai –   reflektyvus stebėjimo būdas apžvelgti sporto treniruočių patirtį įvairesniais aspektais.  Šiuo atveju, kaip judesys ir protas  integruojamas skirtingose sporto specialistų treniruotėse, pamokose.

Skaityti plačiau: nuoroda.

http://linoit.com/users/dnguolesimanauskiene/canvases/Kirmeliukas%20INFANTINO


Reflektyvus mokymasis Edwardo de Bono ,,Šešių skrybėlių ir ,,Šešių veiklos batų“ metodų aspektu integruojant protą ir judesį

 

           Fizinio aktyvumo pratybos ,,Sportuok sveikai“. Mokytojas pratybas organizuoja kiekvieną dieną 15 min. (lauke arba sporto salėje).

Fiziniai pratimai, fiziniai pratimai su siužetinių ir vaidmeninių žaidimų elementais, judrieji žaidimai, sportinių žaidimų elementai. Žaidybinis metodas yra pagrindinis būdas padedantis lengviau išmokti naujų judesių, įgyti naujų žinių, skatinantis vaikų pažintinį aktyvumą, didinantis savarankiškumą ir keliantis malonius emocinius išgyvenimus. Ypač vertingi pirštų lavinimo pratimai ir žaidimai, rankų koordinacijos pratimai, pratimai su kamuoliu.

Organizuojant fizinio aktyvumo pratybas lauke, sudaromos palankesnės sąlygos atlikti pratimus ir žaisti žaidimus, kuriems reikia daug erdvės: mėtyti į tolį, mėtyti į horizontalų taikinį kamuoliukus, žaisti judriuosius žaidimus, (ypač, kuriuose reikia kamuoliu taikyti į judantį žaidėją), mokytis sportinių žaidimų elementų. Tai ypač vertinga fizinė veikla lavinanti gebėjimą orientuotis erdvėje, regėjimo erdvinį suvokimą (skirti judesių greitumo, tempo ritmo, krypties pokyčius), stiprinanti rankos ir plaštakos raumenis, lavinti akies ir rankos koordinaciją.

Skaityti plačiau nuoroda.

http://linoit.com/users/dnguolesimanauskiene/canvases/Fizinis%20aktyvumas

Ypatingai didelio mokytojų dėmesio reikalauja silpnesnės sveikatos ir specialiųjų poreikių vaikai. Svarbu, sudaryti sąlygas vaikams naują judesių patirtį kūrybiškai panaudoti kasdienėse gyvenimiškose situacijose, kurti savitus judesių atlikimo variantus. Taip palaipsniui vaikai išmoksta vis naujų, koordinaciniu požiūriu sudėtingesnių judesių, lavina pirštų, riešo ir visos rankos judesius, nepastebimai pratindamiesi įvaldyti erdvės, laiko ir krypties, judesio amplitudės charakteristikas.


Jogos treniruotės vaikams

              Protinę veiklą treniruoja įvairūs originalūs ir netikėti judėjimo problemų sprendimai. Kuo įvairesnė protinė veikla, tuo įvairesni ir nerviniai tinklai galvos smegenys.

Vaikai išmoko atlikti šias jogos pozas – pratimus: Kalno , Katės,  Žemyn ir aukštyn žiūrinčio šuns, Medžio, Drakono, Kėdutės, Staliuko, Tiltelio, Drugelio, Akmenuko.

Skaityti plačiau: nuoroda.

http://linoit.com/users/dnguolesimanauskiene/canvases/Jogos%20treniruot%C4%97s

Jogos treniruotės mažina stresą, įtampą, didina protinį darbingumą, šalina ilgai trunkantį nuovargį, mažina depresiją ir ilgina kokybišką vaiko raidos augimą.


Šokių (sportinių)  treniruotės

          Sportinių šokių treniruočių  išskirtinas kontekstas – mokymosi proceso ir atminties sąvoka. Vaikai mokydamiesi įgyja žinias, atminties lavimimui žinios saugomos ir panaudojamos.

Skaityti plačiau nuoroda.

http://linoit.com/users/dnguolesimanauskiene/canvases/%C5%A0oki%C5%B3%20%28sportini%C5%B3%29%20treniruot%C4%97s

Taip pat mokymuisi įtakos turi būdravimas bei dėmesio stiprumas, reakcija, kuri tada pasireiškia kaip orientacinė reakcija. Mokymuisi labai svarbu dominantės principas, taip pat motyvacija bei emocijos.


Liaudies žaidimų pamokėlės

         Liaudies žaidimų pamokėlėse naudojamas improvizacinis metodas. Sekdama pasakas choreografijos pamokų metu, kaip vieną iš pagrindinių dalykų ,siekiu į jų siužetą įjungti lietuvių liaudies folklorinius ratelius, šokius, žaidimus, kurie natūraliai įsipina į siužetinės linijos veiksmą. Tai puikus metodas leidžiantis suprantamai ir aiškiai perteikti choreografines žinias, remiantis folkloru kaip unikaliu tautos išminties lobynu ir universalia auklėjimo bei lavinimo sistema.

Skaityti plačiau nuoroda

http://linoit.com/users/dnguolesimanauskiene/canvases/%2C%2CLiaudies%20%C5%BEaidim%C5%B3%20pamok%C4%97l%C4%97s%22%20

Sekant siužetą ir mokantis folklorinių ratelių, mokiniai mokosi būti, sugyventi su kitais ir prisiderinti prie kitų žmonių, nuotaikų, norų.

Sporto specialistai naudoja tarpdisciplininį integravimo principą (integruoja fiziologiją, vaikų prigimtinių fizinių galių valdymo teorijas, judesių valdymą ir mokymą, psichologiją ir kitas disciplinas).

Specialistų reflektyvus mokymasis žengia „koja kojon“ tobulėjimo keliu – nuo jausmų, intuicijos, faktų, eksperimento, logikos link integruoto pažinimo.

 


Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“

Projektas Nr. SRF-FAV-2019-1-0389  ,,Judame, daugiau ir išradingiau“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas

4.1. Veiklų plano įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019-08-01 – 2022-07-31

4.1.1. Organizuoti daugiau įvairesnių judėjimo užsiėmimų darželio ugdytiniams, jų tėvams, darželio personalui.Projekto viešinimas:

https://www.vitaelitera.lt/naujienos/projekto-nr-srf-fav-2019-1-0389-judame-daugiau-ir-isradingiau-vaiku-fizines-bukles-gerinimas-remiantis-naturaliu-aktyvumu-refleksija/

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/sportuojame-namuose-jogos-pratimai-visai-seimai-1028-1459538

Sportuojame namuose: jogos pratimai visai šeimai

Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ patirtis dalyvaujant projekte „Judame daugiau ir išradingiau“

Treniruočių „Judame daugiau ir išradingiau“ nauda vaiko sveikatai ir savijautai

Reflektyvus fizinio aktyvumo mokymas(is): „Judame daugiau ir išradingiau“

Ankstyvojo amžiaus vaikų patirtinis ugdymas(is): „Judame daugiau ir išradingiau“

kaunas.lt 2020-11-05


Jogos treniruotės

2021 metų liepos –  gruodžio jogos treniruotės / pamokėlės

http://linoit.com/users/dnguolesimanauskiene/canvases/Joga%202021

Jogos 2021 m. gegužės – birželio mėnesio aktualijos

Jogos 2021 m. kovo – balandžio mėnesio aktualijos

Jogos 2021 m. sausio – vasario mėnesio aktualijos

Jogos treniruočių paslaptys. 2-3 jogos treniruotės per savaitę –  pagalba savo gyvenimą žymiai pakeisti į gerą pusę. Kur paslaptis? Visų pirma, joga – tai rimtas fizinis krūvis. Nors pratimai atrodo palyginus su energingomis fitnes-treniruotėmis paprasti, joga lavina lankstumą, ištvermę ir jėgą.
Tai „tausojanti“ veikla, lavinanti jus palaipsniui, nepažeisdama nei vieno proceso eigos. Vienas svarbiausių jogos skirtumų nuo kitų fizinių užsiėmimų yra didesnis dėmesys kvėpavimui, o teisingas kvėpavimas laikomas raktu į sveikatą.

Jogos treniruočių sujungimas į prasmę ir vertybes

 

Vaikams pritaikytos jogos pozos, judesių sekos ir pratimai skirti lavinti judamojo-atraminio aparato įgūdžius, lengvi kvėpavimo pratimai leidžiantys geriau susipažinti su fiziologiniu kvėpavimo procesu, dėmesingumą lavinantys žaidimai, taisyklingas atsipalaidavimas, pratimai porose ir grupėse, kūno ir pasaulio pažinimas per pasakojimus bei palyginimus.

Jogos treniruotės vaikams, tėvams ir pedagogams vyksta  2 kartus per savaitę.

Pirmadienis Trečiadienis
16:45 – 17:45 16:35 – 17:35

Pasirinktos tikslinės grupės: ,,Drugeliai“ (5 – 6 metų), ,,Pelėdžiukai“ (6 – 7 metų) grupių vaikai. Mankštos trukmė 25 min + atsipalaidavimas 5 min.

Socialinis tinklas. Bendravimui, komentarams, pasiūlymams, dalinimuisi aktyviomis veiklos akimirkomis ir kt.

Nuoroda tikslinėms grupėms: https://www.facebook.com/groups/207737743791379  ,,Joga“

2020 m. Rugsėjo mėnesio aktualijos

2020 m. Spalio mėnesio aktualijos

2020 m. Gruodžio mėnesio aktualijos


  Projektas Nr. SRF-FAV-2019-1-0389  ,,Judame, daugiau ir išradingiau“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas

Šokių (sportinių) treniruotės

2021 metų liepos –  gruodžio sportinių šokių treniruotės / pamokėlės

http://linoit.com/users/dnguolesimanauskiene/canvases/SPORTINI%C5%B2%20%C5%A0OKI%C5%B2%20TRENIRUOT%C4%96S

Sportinių šokių 2021 m. gegužės – birželio mėnesio aktualijos

Sportinių šokių 2021 m. kovo – balandžio mėnesio aktualijos

Sportinių šokių 2021 m. sausio – vasario mėnesio aktualijos

Sportinių šokių pagrindiniai mokymo(si) aspektai: pėdų padėtys, išrikiavimas, posūkio dydis, pėdų darbas, vedimas ir sekimas, figūros skaičiavimas, pakilimai ir nusileidimai, pasvyrimas ir susikabinimas.

Sportiniai šokiai ugdo vaiko socialinius įgūdžius, didina savivertę, didina vaikų discipliną ir atsakomybę, gerina laikyseną, stiprina vaikų raumenyną, gerina emocinę būseną.

    

Sportinių šokių treniruočių sujungimas į prasmę ir vertybes

Sportiniai šokiai ugdo vaiko socialinius įgūdžius, didina savivertę, didina vaikų discipliną ir atsakomybę, gerina laikyseną, stiprina vaiko raumenis, gerina emocinę būseną.

Vaikai susipažįsta su lėtojo valso, čia čia šokio technikos pagrindais, improvizuotais šokių judesio pratimais pagal muziką

Šokių (sportinių) treniruotės vyksta tris kartus per savaitę. Pasirinktos tikslinės grupės ,,Vėžliukai”, ,,Varliukai” (4 –  5 metų amžiaus vaikai).

Pirmadienis Trečiadienis Penktadienis
8:30-9:30 8:15 – 9:15 16:00 – 17:00

 

Socialinis tinklas. Bendravimui, komentarams, pasiūlymams, dalinimuisi aktyviomis veiklos akimirkomis ir kt.

Nuoroda tikslinėms grupėms: https://www.facebook.com/groups/2850001268379964 ,,Sportiniai šokiai”

2020 m. rugsėjo mėnesio aktualijos

“Varliukų” grupės aktualijos rugsėjo mėn.

2020 m. Spalio mėnesio aktualijos

2020 m. Lapkričio mėnesio aktualijos

2020 m. Gruodžio mėnesio aktualijos


Projektas Nr. SRF-FAV-2019-1-0389  ,,Judame, daugiau ir išradingiau“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas

Fizinis aktyvumas, kūno kultūra

2021 metų liepos –  gruodžio fizinio aktyvumo treniruotės./ pamokėlės

INTERAKYVŪS EDUKACINIAI ŽAIDIMAI

http://linoit.com/users/dnguolesimanauskiene/canvases/K%C5%AARYBINGA%20PRIEMON%C4%96

Fizinio aktyvumo 2021 m. gegužės – birželio mėnesio aktualijos

Fizinio aktyvumo 2021 m. kovo – balandžio mėnesio aktualijos

2021 m. Kovo mėnesis – sportiniai šokiai “Draugystės knyga”

Fizinio aktyvumo 2021 m. sausio – vasario mėnesio aktualijos

Fizinis aktyvumas – tai visuma judesių, kuriuos per tam tikrą laiką ir tam tikru intensyvumu padaro raumenys ir sąnariai. Šie judesiai reikalingi ne tik žmogaus praktiniams tikslams pasiekti, bet ir yra labai svarbūs fiziniam pajėgumui, sveikatai stiprinti.

Fizinio aktyvumo pratybų sujungimas į prasmę ir vertybes

Fizinis aktyvumas apibūdinamas kaip judėjimas, kurį  sukelia skeleto raumenų susitraukimas, lemiantis padidėjusį organizmo energijos suvartojimą. Aktyvi fizinė veikla yra žmogaus gerovę lemiantis veiksnys: ji ne tik formuoja motorinius įgūdžius ir stiprina fizinę sveikatą, bet skatina ir psichinį vystymąsi, gerina dvasinę savijautą bei plėtoja socialinius ryšius.

Užsiėmimų metu 3 – 6 metų amžiaus vaikai skatinami sportuoti, bendrauti, susipažinti su įvairių fizinių pratimų atlikimo technikomis, tinklinio sporto šaka. Ugdomos ir stiprinamos vaikų fizinės savybės (lankstumas, koordinacija, vikrumas, fizinė jėga, jėgos ištvermė, mąstymas, greita orientacija) žadinamos teigiamos emocijos, ugdomi teigiami charakterio bruožai, akcentuojamas komandinis darbas.

Taikomas aerobinis fizinis aktyvumas, tai judėjimas, kuris tunka tam tikrą laiką ir ritmingai dirba visas žmogaus kūnas (pavyzdžiui, einant, bėgant, važiuojant dviračiu, žaidžiant judriuosius žaidimus) į darbą įsitraukia stambiausios raumenų grupės, intensyvėja deguonies sunaudojimas, greitėja medžiagų apykaita ir visų audinių aprūpinimas deguonimi.

Programa siekiama, kad vaikai įtrauktų tėvus aktyviai, naudingai ir turiningai praleisti laisvalaikį, pasirenkant fizinį aktyvumą.

Fizinio aktyvumo užsiėmimai vyksta kiekvieną dieną,  trukmė 15 min.

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9:45- 11:45 9:30- 11:30 9:15-10:15 ir

16:15- 17:15

9:00- 11:00 15:45- 17:45

 Pasirinktos tikslinės grupės: Aštuonios  ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės.

Socialinis tinklas. Bendravimui, komentarams, pasiūlymams, dalinimuisi aktyviomis veiklos akimirkomis ir kt.

Nuoroda tikslinėms grupėms: https://www.facebook.com/groups/145994036745811 ,,Fizinis aktyvumas”

Tinklinis

Tinklinis – komandinis žaidimas ir žaidžia dvi komandos sudarytos iš šešių žaidėjų. Abejas komandas skiria tinklas, o žaidėjų tikslas – permušti kamuolį per tinklą į priešininkų teritoriją ir uždirbti taškus pagal tam tikras taisykles

Komandinis žaidimas ,,Permesk kamuolį per  tinklą“. Komuoliukų mėtymui reikalinga vaiko reakcija, greitis, staigumas, vikrumas. Po signalo komandos skaičiuoja  permestus kamuoliukus.

  • Skatinamas varžymasis tarp komandų.

 

Futbolas

Futbolas –tai  populiarius aktyvus laisvalaikio praleidimo būdas. Žaidžiant futbolą galima įveikti socialinius iššūkius, su kuriais susiduriama auklėjant vaikus, kovoti prieš diskriminaciją, skatinti socialinę integraciją, sveiką gyvenimo būdą. Žaidimas skatina asmenybės vystymąsi, išmoko komandinio darbo ir sąžiningo žaidimo principų, skatiną pasitikėjimą savimi, atveria naujas galimybes sėkmingai funkcionuojančių bendruomenių veiklai.

Vaikai fizinio aktyvumo pratybose žaidė futbolą.  Žaidybinėse situacijose vaikai buvo skatinami naudoti futbolo – šiuos techninius elementus:

  • Kamuolio manipuliacija:
  • Kontaktas su kamuoliu.
  • Bėgimas su kamuoliu.

 

Pratimai kūno raumenų stiprinimui

Vaikai  kūno raumenų stiprinimui  atliko pratimus naudojant kopetėles:

– Kojų raumenis: šuoliavimu, peržengimu.

– Rankomis kopetėles  perėjo  įvairiais būdais: kryžiuojant, paprastai ir šonu.

 

Dėmesio lavinimo  pratimai

,,Pingvinai“ gr. vaikai atliko dėmesio koncentracijos ugdymui pratimus įjungiant judėjimą:

,,Ridenu kamuoliuką ir perpiešiu trikampį, stačiakampį“. Pratimus vaikai atlieka sistemingai pasirenkant  vis kitą piešinį. Pvz. raides .

  • reikia stengtis padaryti kuo mažiau klaidų ar užduotį atlikti kuo greičiau. Pratimas labai skatina dėmesio valdymą.

Varliukų grupės  aktualijos 2020 m. rugsėjo mėn.

2020 m. Lapkričio mėnesio aktualijos

2020 m. Gruodžio mėnesio aktualijos


Projektas Nr. SRF-FAV-2019-1-0389  ,,Judame, daugiau ir išradingiau“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas

Liaudies žaidimų pamokėlės

2021 metų liepos –  gruodžio liaudies žaidimų treniruotės / pamokėlės

http://linoit.com/users/dnguolesimanauskiene/canvases/LIAUDIES%20%C5%BDAIDIMAI

Liaudies žaidimų 2021 m. gegužės – birželio mėnesio aktualijos

Liaudies žaidimų 2021 m. kovo – balandžio mėnesio aktualijos

Liaudies žaidimų 2021 m. sausio – vasario mėnesio aktualijos

Lietuvių tradicinės choreografijos palikimą sudaro šokiai, rateliai ir žaidimai.

Liaudies žaidimų pamokėlių sujungimas į prasmę ir vertybes

Tautų šokiai, rateliai, su judesiais siejama žaidybinė kūryba, lavina, dėmesį, draugiškumą, grakštumą, pastabumą, nuovokumą, vikrumą, ištvermę, vysto ritmo pojūtį  ir muzikalumą ir kitas kinestetines savybes. Mokant ratelius vaikai supažindinami su gyvūnais, augalais, vabzdžiais.

Integruojant liaudies žaidimus, ratelius ir šokius į judesio pasakos siužetą, vienu metu pasireiškia  visos dvasinio aktyvumo formos-pažintinės, vertybinės, komunikacinės.

Siekant sudominti vaikus, žaismingai pateikiama mokomoji medžiaga, naudojant užsiėmime judesio pasakos metodą. Mokant šiuo metodu, užsiėmime išlaikomas maksimalus dėmesys, susidomėjimas, motyvacija mokantis liaudies choreografijos, lietuvių liaudies sceninio šokio žingsnių, susikabinimų, figūrų, folklorinių šokų ir ratelių, žaidimų, improvizacijos.

Liaudies žaidimų pamokėlės vykta du kartus per savaitę

 

Pirmadienis Trečiadienis
15:00 – 16:10 15:00 – 16:10

 

Pasirinktos tikslinės grupės: ,,Kiškiai“, ,,Pingvinai“, ,,Kačiukai“ (4 – 5 metų amžiaus vaikai), jų tėvai ir pedagogai.

 

Socialinis tinklas. Bendravimui, komentarams, pasiūlymams, dalinimuisi aktyviomis veiklos akimirkomis ir kt.

Nuoroda tikslinėms grupėms: https://www.facebook.com/groups/214055389905326/ ,,Liaudies žaidimai“

2020 m. Rugsėjo mėnesio aktualijos

 

2020 m. Spalio mėnesio aktualijos

2020 m. Lapkričio mėnesio aktualijos

2020 m. ruodžio mėnesio aktualijos


Lopšelio 2020 m. kovo – balandžio mėnesio aktualijos


 

Projekto „Judame daugiau ir išradingiau“

Ankstyvojo amžiaus (2 – 3  metų) „Ančiukai“ grupės kūno kultūra

,,Ančiukų“ grupės (2-3 metų) vaikų žaidimas  https://youtu.be/Y1TMPzzg8tk

Ankstyvasis vaikų amžius – laikotarpis, kai padedami fizinės, psichinės ir moralinės sveikatos pamatai. Taip pat motorinio vystymosi laikotarpis. Tai reiškia, kad nuo šios sistemos išsivystymo priklauso visų kitų organų bei sistemų raida bei vaiko psichikos formavimasis.

Remiamasi ,,Ankstyvojo amžiaus vaikų kūno kultūros programos ir metodinės rekomendacijos“ programos didaktinėmis nuostatomis:

  1. Vaikai fiziškai ugdomi atsižvelgiant į vaiko individualias įgimtas fizines galias.
  2. Vaiko sveikatinimas vykdomas geranoriška šeimos ir lopšelio pedagogų sąveika.
  3. Vaiko judėjimo aktyvumas, išraiška ir savirealizacija kiekvienos dienos ritme.
  4. Kuriant fiziniam ugdymui palankią aplinką vadovaujamasi pedagoginiais principais, kurie pritaikomi ne tik ugdymo institucijoje, bet ir namų aplinkoje.
  5. Vaikų fizinis aktyvumas vyksta pagal fizinio ugdymo pratybų planus siekiant geresnio vaiko nusiteikimo, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi.

Antrųjų – trečiųjų amžiaus vaikų veikla yra veiksmai su daiktais, atsižvelgiant į fizines daikto savybes bei jo naudojimo būdus. Veiksmai su daiktais suformuoja elementarias  vaidmeninio žaidimo užuomazgas.  Mokydamiesi judesių vaikai savo veiksmus pradeda derinti prie daiktų savybių pvz., šokinėja kaip kamuoliai ir pan.

Atsižvelgėme į ankstyvojo amžiaus vaikų judesių vystymosi ypatumus numatėme tiek grupės (ar lauko) aplinkoje , tiek namuose fizinio ugdymo pratimų ciklą pagal pateiktą schemą.

2021 m. gegužės mėnesio “Ančiukų” grupės aktualijos

 

2020 m. Spalio mėnesio aktualijos (Ančiukų gr.)

2020 m. Gruodžio mėnesio „Ančiukų” grupės aktualijos

 

Ankstyvojo amžiaus (1,7 – 3 metų) fizinis aktyvumas –

 ,,Judame išradingai”


Projektas Nr. SRF-FAV-2019-1-0389  ,,Judame, daugiau ir išradingiau“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas

Įrenginiai


Įkvėpti jau antrus metus darželyje vykstančio projekto “Judame daugiau ir išradingiau”, “Pingvinų” grupės vaikai ir tėveliai noriai dalijasi su bendruomene savo sportinėmis akimirkomis šeimoje.

Vasaros metu visi aktyviai leido laisvalaikį, atrado naujų sportinių pramogų, džiaugėsi įvairiomis aktyvaus judėjimo ir saviraiškos galimybėmis gamtoje ir mėgavosi puikiomis emocijomis.

  Judame išties išradingiau!

Projekto ,,Judame daugiau ir išradingiau  kūno kultūros mokytoja Justina nuo kovo 2 dienos pradėjo vesti užsiėmimus. Mokytoja veda fizinio aktyvumo veiklas: mankštas, žaidimus, kūrybines judrias veiklas. Užsiėmimais vaikai džiaugiasi kasdien po 15 min. Veiklos vyksta grupėje, salėje arba lauke. Vaikai pilni gerų emocijų ir spinduliuoja energija. Visi dar geresnės nuotaikos ir po kiekvieno susitikimo su Justina turi daug naujų įspūdžių. Tėveliai džiaugiasi veiklų įvairove ir vaikų atsiliepimais, kad darželyje linksma.

Tėvų įsitraukimas į projektą „Judame daugiau ir išradingiau“

Vasario 27 dienos vakare „Varliukų“ grupėje vėl susirinko tėveliai, mamytės, sesės, broliai ir močiutės. Kas žaidė, kas fotografavo, kas stebėjo. Vaikai tryško džiaugsmu, kad susirinko jų šeimos nariai. Tačiau tiek suaugusiems, tiek mažiems užteko emocijų ir energijos.

Pirmiausia vaikai balsavo, kad nori tėveliams parodyti, kaip moka šokti ir dainuoti „Pučia vėjas“. Labai noriai prisijungė mamytės ir sesės. Visi kartu pasidžiaugėme ir paplojome vieni kitiems. Mamos sakė, kad namuose vaikai kartoja visus grupėje išmoktus žaidimus ir dainas.

Taip pat pašokome lietuvių liaudies ratelį „Margis ir katelė“. Vyresniosios sesės greitai suprato taisykles ir gerai įsijautė į katelių vaidmenis.

Draugiškai pažaidėme žaidimą „Eime“. O labiausiai visiems patiko energingasis žaidimas „Arkliai pabėgo“. Kol vieni buvo arklidėse šeimininkas su 4 arkliais važiavo į turgų, užsisvajojo ir arkliai nutrūko. Pabėgusius arklius šeimininkas gaudė, o visi skaičiavome, kiek jau sugauta ir kiek arklių dar liko. Atsigaivinome vandeniu, išklausiau tėvelių nuomonės apie šių renginukų naudą jiems ir vaikams. Džiugu, kad kaskart įsitraukia vis daugiau narių. O dabar renkamės naujus žaidimus ir laukiame sekančių judrių susitikimų pasidžiaugimų su artimaisiais grupėje.

Akimirkos kaip žaidžiame sportuodami…

2020-02-06

„Varliukų” grupė

Paskutinės sausio mėnesio savaitės vakarą „Varliukų“ grupės bendruomenė susibūrė kartu pajudėti ir pažaisti.

Vaikai džiūgavo, kad mamos, sesės ir broliai bei viena močiutė skyrė laiko ne tik apsilankyti grupėje, bet ir pasportuoti! Prisiminėme ir grupės svečiams priminėme, kad sėkmingai dalyvaujame Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte „Judame daugiau ir išradingiau”.

Pirmiausia pasikartojome patį pirmąjį išmoktą žaidimą „Karalius Abraomas”. Reikėjo prisiminti, kuri ranka yra dešinė, o kuri kairė. Paskui nesupainioti, kuri koja dešinė, o kuri kairė.

Antrasis žaidimas padėjo išmokti atkreipti dėmesį į detales. Išrinktas vaikas tapo vedėju ir paskelbė, kokie žmonės gali patekti į kitą grupės dalį. Žaidimo metu buvo išrinktos tokios kategorijos: “Su poniais”, “Žali”, “Su gėlėmis”, “Blizgantys” ir pan.

O visą judrųjį vakarą vainikavo bendras mūsų visų šokis „Laikrodis”.

Skambant muzikai sustojome į ratą ir maži bei dideli tapome laikrodžiais su rodyklėmis. Išsitreniravome visus kūno raumenis, jautėmės sukaitę ir laimingi. Šeimos nariai sužinojo, kaip vaikai mokomi kryptingai judėti palaikant fizinį aktyvumą.

2020-02-03

„Kiškučių” grupė

Kiekvieną rytą „Kiškučių“ grupės vaikai pradeda sportuodami. Vaikams labai patinka imitacinis žaidimas „Kelionė į mišką“. Keliaudami vaikai turi įveikti „kliūtis“ – eiti per lieptą, šokti nuo kelmo ant kelmo, pralįsti pro nulūžusius medžius,  peršokti per nukritusius rąstus.

Aktyi veikla nuteikia gerai dienos pradžiai.

Parengė mokytoja Gitana Balčiuvienė

2020-01-24

Sportinė  pramoga  ,,Išradingai judame”

Dalyviai: ,,Ančiukai” (1,7 – 3 m. ),,Pingvinai”, ,,Kačiukai” (3-4 m.) ,,Kiškiai” (4-5 m) grupių vaikai ir mokytojai.

Grupių vaikai išbandė priemones judesio lavinimui: rideno kamuolius, šliaužė  suoliuku, perlipo kliūtis,  ropojo  takeliu.

Vaikai lavino judesio koordinaciją, stiprino kūno dalių rankų, kojų, liemens raumenis,  konkrečiu judesiu vaikai tobulino praktinius įgūdžius, įgijo pasitikėjimo pereiti prie sudėtingesnių pratimų.

Stiprino bendrystės jausmą.

Aprašė mokytojos:

Violeta Kovaliovienė

Gražina Sidabrienė

Stebint šiuolaikinės visuomenės problemas ir kylančias bėdas dėl visuomenės mažo judėjimo ir fizinio aktyvumo, lopšelis – darželis „Vėrinėlis” nusprendė teikti projektą, kuris suteiks galimybių organizuoti daugiau fizinio aktyvumo veiklų šios įstaigos
bendruomenei. Remiantis LR seimo nutarimu dėl 2011–2020 metų valstybės sporto plėtros strategijos patvirtinimo 2011 m.
kovo 24 d. Nr. XI-1296 bei Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151, kurie įpareigoja sudaryti sąlygas visų Lietuvos
socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą, taip sprendžiant itin svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės
gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius. Šie valstybės
dokumentai kuriami neatsitiktinai, bet įvertinant šiuolaikinės visuomenės gyvenimo būdą. Mūsų švietimo institucija – ne
išimtis, mūsų ugdytiniai kopijuoja savo tėvelių gyvenimo būdą, kuris yra gana pasyvus. Vis didesnis dėmesys yra pasyvioms
laisvalaikio veikloms, o ne aktyviems užsiėmimams. Švietimo institucijos ugdytojai taip pat stokoja aktyvesnių laisvalaikio
praleidimo būdų, o pasyvios veiklos, socialiniai tinklai turi įtakos darbuotojų emocinei būsenai ir pozityvizmui. Projekto tikslas
– skatinti darželio bendruomenės fizinį aktyvumą. Projekto metu darželio bendruomenė planuoja įtraukti į savo ugdymo
veiklas daugiau fizinio aktyvumo užsiėmimų, organizuoti liaudies žaidimų pamokėles, kurios skatina judėjimą. Projekto metu
tikimasi, kad dalyviai įgis žinių ir aktyviai įsitrauks į projekto veiklas, kurios padės formuoti tinkamas nuostatas apie fizinio
aktyvumo svarbą. Projekto metu ketinama įsigyti priemonių ir įrangos (dviratukus, paspirtukus, roges,kamuolius, tinklinio
įrangą, liaudies žaidimų priemones, treniruoklius), kurios įtrauks bendruomenės narius į aktyvaus judėjimo veiklas. Projekto
metu tėvai, vaikai ir pedagogai pagerins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius ir kompetencijas. Pagerės vaikų ir tėvų
santykiai, nes jie turės galimybę daugiau praleisti laiką kartu. Šiuo projektu ketinama sudaryti vaikams daugiau galimybių
būti lauke, tačiau esant blogam orui, judėjimo veiklų nenutraukti, bet organizuoti patrauklias veiklas patalpose. Todėl
planuojam įsigyti interaktyvias edukacines grindis, kurios skirtos lavinti vaikų judesių koordinacijai, reakcijai ir loginiam
mąstymui. Projekto dalyviai: vaikai, tėvai ir pedagogai susiformuoja nuostatas apie fizinio judėjimo reikalingumą, sveiką
gyvenseną ir fizinio judėjimo poveikį emocinei būsenai. Projekte dalyvauja tik apie 50% pedagogų, tačiau projekto veiklų
poveikis bus ir nedalyvaujančių pedagogų nuostatoms. Įsigytos priemonės ir įranga fizinio vaikų veiklų aktyvumui
organizuoti, papildys lopšelis-darželis materialinę ir ugdymo bazę. Naujos priemonės ir įranga sukurs patrauklesnes darželio
veiklas, todėl pats lopšelis-darželis Vėrinėlis tampa mieste patrauklesnis. Gerėja ugdytinių ir darbuotojų emocinė būsena,
mažėja 15-20% vaikučių sergamumas. Įstaigos pedagogai inicijuoja kūrybiškesnes veiklas, 15% veiklų skirtos ugdytinių
fiziniam aktyvumui. Projekto laikotarpis pasirinktas 36 mėn., nes tai laikotarpis per kurį vaikai nuo lopšelio iki
priešmokyklinio ugdymo užsėmimų išbandys fizinio aktyvumo veiklas. Po šio ugdymo bus įvertinamas fizinio aktyvumo
skatinimo rezultatas.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „šmm logo“