LOPŠELIS – DARŽELIS “VĖRINĖLIS” DUOMENYS APIE PEDAGOGUS

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Įgyta specialybė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas Tel. Nr. pašto adresas
1. Aleknavičiūtė Rūta Auklėtoja Mokytojo (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis (KK) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
2. Bagdonienė Diana Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojo (ikimokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis (ŠPI) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt 
4. Balčiuvienė Gitana Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojo (ikimokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis (MK) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
5. Černienė Lina Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojas (priešmokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis (KU) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
6. Frankonienė Aušra Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojo (ikimokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis (VPU) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
7. Karkauskienė Virginija Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojo (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis (VPU) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
8. Kazancevienė Raminta Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja priešmokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis (KK) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
9. Kovaliovienė Violeta Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojo (ikimokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis (KK) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
10. Levanienė Birutė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojo (ikimokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštesnysis Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
12. Lukienė Stanislava Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojo (priešmokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis (KU) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
13. Mačiūtė Audronė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojas (priešmokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis (KU) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
14. Markevičienė Loreta Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojas (ikimokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis (KK) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
15. Pavydytė Evalda Mokytojas Mokytojas (ikimokyklinio ir meninio ugdymo) Vyr. meno pedagogė Aukštasis (KK) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
16. Pečiulaitienė Vida Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojas (ikimokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis (ŠPU) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
17. Povilauskienė Erika Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojo (ikimokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis (PK) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
18. Pralgauskienė Rasa Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojas (ikimokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis (KK) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
19. Rickevičienė Laima Logopedas Spec. pedagogė Logopedė metodininkė Aukštasis (ŠPI) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
20. Rutkauskienė Rima Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojas (ikimokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis (KU) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
21. Sidabrienė Gražina Kūno kultūros pedagogė Neformaliojas ugdymo mokytojas Kūno kultūros pedagogė metodininkė Aukštasis (KKI) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
22. Skrebytė Aušra Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojas (ikimokyklinio ugdymo) auklėtoja Aukštasis (KK) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
23. Taluntienė Anželika   psichologas IV kategorija, metodininkas Aukštasis (VDU) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
24. Tulauskienė Laima Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojas (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis (Marijampolės kolegija) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
25. Vedrickienė Rozeta Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojas (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis (VPU) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
26. Verikienė Violeta Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojas (priešmokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis (KU) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
27. Viknienė Violeta Muzikos pedagogė Mokytojas (meninio ugdymo) Muzikos mokytoja metodininkė Aukštasis (KU) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt
28. Zaiceva Irina Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojas (ikimokyklinio ugdymo) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis (VPI) Tel. 8(37) 377586
El. paštas: info@verinelis.lt