DIREKTORĖ 
ZITA ONA JURGELEVIČIENĖ DARBOTVARKĖ
Tel. Nr. (8-37) 36 65 99

Mob. 8 (683) 72018

el. paštas: direktore@verinelis.lt

DARBAS
1970 m. Lopšelis-darželis Nr.73 auklėtoja
1982 m. Lopšelis-darželis Nr.17 auklėtoja; metodininkė
1989 m. Lopšelis-darželis Nr.67 vedėja
1991 m. Lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ direktorė
MOKYMASIS IR PROFESINIS TOBULĖJIMAS:
Mokymo įstaigos pavadinimas Įgyta specialybė, kvalifikacija Periodas
Šiaulių pedagoginis institutas Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, ikimokyklinio ugdymo dėstytojas, metodininkas 1985- 1989 m.
Kauno technologijos universitetas,
Socialinių mokslų fakultetas
Edukologijos magistras 1999- 2000 m.
PROFESINIAI PASIEKIMAI, DALYVAVIMAS DARBO GRUPĖSE BEI PROJEKTUOSE, SEMINARŲ VEDIMAS, STRAIPSNIAI LEIDINIUOSE :
1994 m. Lietuvos nacionalinio komiteto, tarptautinės vaikų ugdymo organizacijos O.M.E.P. Kauno skyriaus vadovė
1998 m. įgyta II vadybinė kategorija.
2002 m. švietimo konsultantas, ikimokyklinio ugdymo kokybės pokyčių vertintojas.
2003 m. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vidaus audito metodikos rengimo darbo grupės narė.
2004 m. Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus audito grupės narė.
Nuo 2000 m. iki dabar Rengiu ir vedu kvalifikacinius seminarus, projektus, konferencijas miesto ir respublikos ikimokyklinių įstaigų mokytojams. Parengti straipsniai, konferencijų ir projektų medžiaga publikuota įvairiuose leidiniuose.
KALBŲ MOKĖJIMAS
Lietuvių gimtoji
Rusų laisvai
Anglų gerai
DARBAS KOMPIUTERIU
Dirbu Windows, Word, Excel, Auto CAD programomis

Direktorės veiklos ataskaita už 2018 m.

Direktorės veiklos ataskaita už 2017 m.

Direktorės veiklos ataskaita už 2016 m.

 

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
DANGUOLĖ SIMANAUSKIENĖ
 

 

Tel. Nr. (8-37) 37 75 86

Mob. 8 (672) 75241

el. paštas: info@verinelis.lt
DARBAS
1989 m. – 2011 m Lopšelis – darželis „Volungėlė“ Auklėtoja, vyr. auklėtoja, auklėtoja metodininkė
2011 m. Vaikų darželis ,,Raudonkepuraitė“; auklėtoja metodininkė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybinė kategorija
2015 m. Lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis”, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybinė kategorija
Mokymasis ir profesinis tobulėjimas:

 

Mokymo įstaigos pavadinimas
Marijampolės O. Sukackienės pedagogoinė muzikos mokykla Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos 1985 -1989
Šaulių universitetas pradinių klasių mokytoja,
Edukologijos bakalauro
1998 – 2001
Kauno technologijos universitetas,
Socialinių mokslų fakultetas
Edukologijos magistro 2006 – 2008
Profesiniai pasiekimai, dalyvavimas darbo grupėse bei projektuose, seminarų vedimas, straipsniai leidiniuose:
Gebu suburti komandą bendram tikslui
Rengiu projektus, įtraukiu Kauno ikimokyklines įstaigas į parodas.
Organizuoju metodinius renginius Kauno ikimokyklinių įstaigų pedagogams.
Skaitau pranešimus mokslinėse – praktinėse konferencijose.
Parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Aktyvieji ugdymo metodai darželyje“ ir pravedžiau seminarą ikimokyklinių ugdymo pedagogams.
Parengiau kultūrinių renginių aprašus informaciniuose leidiniuose ,, Švietimo naujienos“.
KALBŲ MOKĖJIMAS
Lietuvių gimtoji
Rusų laisvai
Anglų gerai
DARBAS KOMPIUTERIU
Geri teksto ar kitų duomenų redagavimo, analizės įgūdžiai.
Geri informacijos valdymo įgūdžiai (gebu rasti reikalingą informaciją, atskirti pirminius ir antrinius šaltinius, naudotis bibliotekomis, duomenų bazėmis, internetine paieška).

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS
ALDONA GEIVELIENĖ  

 

 

Tel. Nr. (8-37) 37 75 86

Mob. 8 (672) 80917
el. paštas: info@verinelis.lt
DARBAS
1979-07-10 – 1987-10-01 Kauno pramprekyba.
1987-10-01 – 1995-08-21 Veislinių gyvulių supirkimo Kauno tarprajoninis susivienijimas vyriausioji buhalterė arba reorganizavus vyr. buhalterės pavaduotoja.
1995- 09-12 – 1999-03-01 Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyrius vyr. finansininkės pavaduotoja.
1999-01-04 – 2008-03-28 Kauno raj. Domeikavos vidurinė mokykla (gimnazija) vyr. buhalterė.
2008-03-31 – 2017-09-29 Kauno m. lopšelis- darželis „Vėrinėlis“ buhalterė, vyr. buhalterė.
Nuo 2017-10-30 Kauno m. lopšelis- darželis“ Vėrinėlis“ direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Mokymasis ir profesinis tobulėjimas:
Mokymo įstaigos pavadinimas Įgyta specialybė, kvalifikacija Periodas
Vilniaus Valstybinis universitetas Finansų ir kredito specialybė, ekonomisto kvalifikacija 1979 -1984 m.
KALBŲ MOKĖJIMAS
Lietuvių gimtoji
Rusų Mokiausi
Vokiečių Mokiausi
ASMENINĖS SAVYBĖS IR POMĖGIAI:
Atsakinga, bendraujanti, darbšti, draugiška, geranoriška, kruopšti, nuoširdi, praktiška, logiška, sąžininga, savarankiška, teisinga, tikslinga.
Rankdarbiai, mėgstu skaityti, keliauti, myliu vaikus.